Windmolen Hubertmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Wenduine
Straat Ringlaan
Locatie Ringlaan zonder nummer, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Windmolen Hubertmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Windmolen Hubertmolen

Deze bescherming is geldig sinds 27-04-1993.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Windmolen Hubertmolen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 08-02-1946.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Houten windmolen, zogenaamd "Hubertmolen", beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 27/04/1993. Omgeving al voordien beschermd als landschap bij Koninklijk Besluit van 8/02/1946. De houten molen is als type enigszins te vergelijken met de Hollandse wipmolens. Beeldbepalende ligging aan de Ringlaan samen met het bijhorende molenaarshuis.

Historiek.

In 1879 krijgt Jan Hubert de toestemming van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen voor het bouwen van een molen op zijn grond ten westen van de nieuwe badplaats. De familie Hubert is een heel belangrijk molenaarsgeslacht aan de Noordzeekust en de naam is terug te vinden bij tal van molens in de kuststreek. In Bredene bevonden er zich ooit drie Hubertmolens.

Het molentje is klaar in 1880 en ruim 50 jaar blijft de molen in gebruik, tot de molen in 1934 definitief stilvalt. Van dan af wordt de Hubertmolen een toeristische pleisterplaats midden in een nieuwe wijk die de naam Molenwijk meekrijgt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de Hubertmolen in opdracht van de Duitse bezetter ontdaan van zijn wieken. Na de oorlog wordt hij hersteld en samen met de bijhorende huisjes in 1946 reeds als landschap geklasseerd. In 1992 wordt de molen door een voorjaarsstorm ernstig beschadigd, waarbij het wiekenkruis verdwijnt. Daarop koopt het gemeentebestuur van De Haan de molen aan en laat hem herstellen door molenbouwers Peel uit Gistel. De feestelijke inhuldiging gebeurt in 1996.

Op 20 april 2006 vervangt molenbouwer Roland Wieme uit Deinze het sleepkruiwerk door een meer efficiënt rollenkruiwerk, zodat de houten molenkast beter verkruid kan worden. Bij deze gelegenheid worden ook andere onderhoudswerken uitgevoerd, zoals het aanbrengen van een betere sabel voor het vangen, het optimaliseren van het luiwerk, het op punt stellen van het lichtwerk, het herstellen van het beton en andere onderhoudswerkzaamheden (naar een ontwerp van architect Sabine Okkerse, Horebeke). Vrijwillige molenaar Bart Engelen uit Bekegem brengt de molen tijdens de zomer in werking.

Beschrijving.

Molen van het gemengde type, staakmolen/ wipmolen, bestaande uit een klein vierzijdig molenkot onder geknikt mansardekap naar boven toelopend in een zeszijdig torenkot. Het molentje staat op een vierkant waarvan de hoekstijlen met kruisen en regels aan elkaar zijn verbonden. Op een boventafelment met (recent aangebracht) Engels kruiwerk rust de kast. Bekleding met schaliën in eterniet. Het molenkruis is vervangen door nietoperatieve ladderachtige sierwieken. Speciale vermelding verdienen het pestelsysteem en de houten askop, teruggaand op een model uit de eerste helft van de 17de eeuw.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/000850 en W/00624.
  • GEMEEENTE ARCHIEF DE HAAN., Bouwaanvragen, 1914 en 1958.
  • CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III: Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 76.
  • DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, Tielt, 1984, p.195.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Wenduine, van middeleeuws vissersdorp tot familiebadplaats, Beernem, 2008, p. 56-57.
  • MOUTON R., WAUTERS B., Archiefbeelden Wenduine, Stroud (Groot-Britannië), 2004, p. 80-81.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ringlaan

Ringlaan (De Haan)

is gerelateerd aan Molenaarswoning bij Hubertmolen

Ringlaan 89, De Haan (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.