erfgoedobject

Sint-Macariusgodshuis en klooster

bouwkundig element
ID
54804
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54804

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig Sint-Macariusgodshuis en klooster van de zusters van Barmhartigheid, gelegen op de hoek met de Oostremstraat en heden in gebruik als rusthuis van het OCMW Laarne. Het moederhuis van de zusters van Barmhartigheid van Ronse stichtte in 1876 een bijhuis te Laarne om de bewaarschool en de lagere meisjesschool te besturen. Aanvankelijk woonden de zusters in een huis in het begin van de Molenstraat. In 1877 werd de bouw van het Sint-Macariusgodshuis aangevat en één jaar later, eind juli 1878, waren de bouwwerken voltooid. De zusters namen hun intrek in het nieuwe kloostergebouw op 23 september 1878. Dieper gelegen voormalig klooster met godshuis, voorafgegaan door een grote tuin aan de kant van de Molenstraat. Eclectische baksteenbouw op T-vormig grondplan van twee bouwlagen en vijftien traveeën breed op een plint van uitspringende baksteen en onder een vernieuwde pannen bedaking (verwijderde schoorstenen, zie foto van het klooster van circa 1930).

Symmetrisch opgebouwde straatgevel onder bakstenen tandlijst. Hoger opgetrokken zijrisalieten begrensd door lisenen en bekroond door tuitgeveltop op schouderstukken met opklimmende boogfriezen en decoratieve verankering; gebruik van natuursteen voor de topaflijning en de consoles. Uitspringend middenrisaliet van één travee eindigend op gelijkaardige top bekroond door ijzeren topkruis; hoofdtoegang met daarboven natuurstenen gevelsteen met opschrift "ST. MACARIUS GODSHUIS/ 1877" in de verdiepte spiegel. Centrale, segmentboogvormige toegang met hoge neuten en drempel in blauwe hardsteen; vleugeldeur met getraliede deurlichten en gedeeld bovenlicht. Segmentboogvormige vensteropeningen onder doorgetrokken, bakstenen druiplijsten en met bakstenen lekdrempelversiering (vernieuwd houtwerk). Achtergevel met centrale dwarsvleugel voorzien van hoge rondboogvensters van voormalige kloosterkapel op de verdieping onder doorgetrokken druiplijsten. De kapel is sinds 1997-1998 gesupprimeerd en opgedeeld in twee verdiepingen met kamers. Interieur grotendeels aangepast in de 20ste eeuw. Behouden houten hoofdtrap met geprofileerde trappaal en bewaarde paneeldeuren.

Voortuin met beeld van de Heilige Jozef met kind op een gemetste sokkel. Lindeboom links opzij van het gebouw met boomkapelletje: beglaasd houten kastje onder zadeldak met wit beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind. Binnen de vroeger ommuurde tuin met moestuin en boomgaard bevond zich voorheen een lijkenhuisje bij de ingang aan Oostremstraat (intussen verdwenen). Van de bijhorende achterliggende boerderij werd het overblijvend gedeelte verbouwd tot woningen.

  • HEYRMAN E., Gedenkboek bij de Eeuwfeestviering van de Congregatie der Zusters van Barmhartigheid van Ronse 1845-1945, Gent, 1946, p. 146-148.
  • SCHEPENS E. L. – BALTHAU E. e.a., Laarne herzien, Laarne, 1991, p. 23.
  • VAN DE SOMPEL A., Het Sint-Machariusklooster van Laarne, de Zusters van Barmhartigheid van Ronse en de lokale besturende commissies. Bijdrage tot de geschiedenis van een lokale zorginstelling periode 1877-1994, in Vruchten van het platteland, Gemeente Laarne, 22, 2009, p. 5-43.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Macariusgodshuis en klooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54804 (Geraadpleegd op 09-03-2021)