Begraafplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Leffinge
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begraafplaats

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Begraafplaats: Duits mausoleum
gelegen te Dorpsstraat zonder nummer (Middelkerke)

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Dorpsstraat z.nr. Begraafplaats. Het voormalig Duits mausoleum is beschermd als monument bij M.B. 10.06.2002 (cf. infra).

De begraafplaats werd aangelegd door de Duitse bezetter als oorlogsbegraafplaats in 1915. Graven in 1957-1958 ontruimd en overgebracht naar de oorlogsbegraafplaats te Vladslo. In dit zelfde jaar wordt het kerkhof rondom de kerk van Leffinge verplaatst naar de voormalige militaire begraafplaats.

Bakstenen ingangsgebouw met modernistisch inslag: centrale rondbogige doorrit onder scherp zadeldak; aan beide zijden geflankeerd door muur met links korfbogige voetgangersdoorgang en rechts te paard op muur een vierkante pijler voorzien van galmgaten in top en bekronend kruis.

Begrinte toegangsdreef afgezet d.m.v. hagen en wilgen leidt tot de begraafplaats.

Ten noorden, op het uiteinde van de begraafplaats, vrijstaand voormalig * Duits mausoleum voor de gesneuvelde soldaten, in 1915 gebouwd door de bezetter naar ontwerp van Hauptmann Lowenstein.

Drieledig laag bakstenen gebouwtje onder plat dak. Centrale opengewerkte apsis als inkompartij: brede witberaapte borstwering op dito pijlers, zandstenen medaillon met Christushoofd temidden; Duits opschrift "NIEMAND HAT GROSSERE LIEBE DENN DIE DASS ER SEIN LEBEN LASSET FÜR SEINE BRÜDER" op friezen boven en onder werd verwijderd. Voorts aangepast bakstenen parement; blinde zijgevels.

Interieur. Voorportaal met achterliggende ruimte gescheiden door houten poort en ijzeren hek; dienstlokaaltjes links en rechts. Vlak overzolderd en witbeschilderd interieur; de openheid van het gebouw werd tenietgedaan door het dichtmetselen van de muuropeningen in de achterwand, oorspronkelijk uitkijkend op het Iepergeleed en het open gebied. Natuurstenen lisenen; dito altaar waarboven eenvoudig houten kruis. Linker en rechter zijgevels voorzien van casementen waarop kruisjes. Arduinen vloertegels.

Volgende oorspronkelijke interieurelementen verdwenen: glasramen met voorstelling van gesneuvelde soldaten, muurschilderingen, een in zandsteen gebeeldhouwde namenlijst van de gesneuvelden werd vermoedelijk enkel overschilderd.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1811.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.