Site van de windmolen Groenhagemolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Leffinge
Straat Groenhagestraat
Locatie Groenhagestraat 21, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Site van de Groenhagemolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Site van de windmolen Groenhagemolen

Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2005.

omvat de bescherming als monument Site van de windmolen Groenhagemolen
gelegen te Groenhagestraat 21 (Middelkerke)

Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Groenhagestraat nr. 21 en + 21. Site van de z.g. "GROENHAGEMOLEN" met gekasseid erf, molenromp, bakhuis en mechanische maalderij. Het molenaarshuis is sterk verbouwd. De molen is beschermd als monument, de omgeving als dorpsgezicht bij M.B. van 03.05.2005.

Het molenerf ontstond in 1871. De site evolueerde onder druk van de economische en technologische ontwikkelingen: in 1929 werd een mechanische maalderij toegevoegd, de kap en het gevlucht van de molen werden in 1940 verwijderd.

Molenromp van gele baksteen, gelegen op lichte verhevenheid. Jaarsteen met opschrift "LOUIS DEVOS / 1871" boven de rechthoekige deuropening. Rondbogige vensters gevat in vlakke bakstenen omlijsting; deels behouden houtwerk onder meer radvormige roedeverdeling in bovenlicht. De molenromp bewaart gedeeltelijk zijn binnenwerk.

Mechanische maalderij onder zadeldak dateert van 1929 en bleef in werking tot 1986. Bewaard binnenwerk. Bewaarde dieselmotor daterend van voor de Tweede Wereldoorlog.

Bewaard bakhuis van het gesloten type met bewaarde bakoven.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1932.

DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt-Weesp, 1984, p. 316.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leffinge

Leffinge (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.