erfgoedobject

Tempeliershoeve

bouwkundig element
ID
54862
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54862

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Tempeliershoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Vaartdijk Zuid nr. 50. Z.g. "TEMPELIERSHOEVE" cf. naambord. Historische hoeve aangeduid op Ferrarriskaart (1770-1778), gelegen op terp met omwallingsresten ten westen. Hoeve met losse, bakstenen bestanddelen rondom een deels begraasd erf; ten noordwesten verharde erfoprit. Resten van boomgaard ten noorden.

Ten noordwesten, sterk aangepast witgekalkt boerenhuis met oude kern uit de 18de eeuw bestaande uit een linker stalgedeelte en een woongedeelte met rechts opkamer van twee traveeën onder onderbroken zadeldak (Vlaamse pannen); aandaken. Recente haakse uitbouw rechts. Ten oosten, 19de-eeuwse dwarsschuur met tweeledig wagenhuis onder zadeldak (nok evenwijdig met boerenhuis, Vlaamse pannen).


Bron     : Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Huys, Martine, Kerrinckx, Hans, Vanneste, Pol


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tempeliershoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54862 (Geraadpleegd op 27-02-2021)