erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Visitatie

bouwkundig element
ID
54874
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54874

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dorpsplein nr. 40. Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Visitatie.

Georiënteerde kerk, gelegen ten zuiden van Dorpsplaats middenin kerkhof, welke omhaagd en ommuurd onder ezelsrug met ommegang Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën: veertien, in nis geschilderde taferelen, in bakstenen kapelletjes onder tuitgeveltje, naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon (1922).

Bedehuis in neoromaanse stijl eveneens naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon (Oostende) uit 1922; heropgebouwd in 1922-23, ter vervanging van het op 20 oktober 1914 verwoeste, neoclassicistisch zaalkerkje uit het derde kwart van de 18de eeuw met westtoren. Aansluitend bij de z.g. "school neoromaans".

De plattegrond ontvouwt een voorgeplaatste vierkante noordwestelijke toren, een midden- en twee zijbeuken van drie traveeën, een transept van één brede travee met vlakke sluiting, een hoofdkoor van één brede en één smalle travee met driezijdige sluiting, twee zijkoren van één travee met vlakke sluiting en twee sacristieën.

Rode baksteenbouw; leien zadeldaken.

Noordwestelijke toren van twee geledingen, gescheiden d.m.v. omlopend kordon; bekronende leien spits; op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen. Vierzijdige sokkel waarboven rondboogcasementen op afzaten waarin rechthoekige kijkspleten en rondbogige galmgaten waarboven borstwering met gekoppelde rondboogcasementen met rondbogig fries waarin vier maal uurwerk. Westgevel: schoudergevel met bekronend arduinen kruis; vijf gekoppelde rondboogramen in accoladeboogvormige nis met pilasters op penanten; blinde oculus in top. Voorgeplaatst westelijk inkomportaaltje onder leien lessenaarsdak met korfbooggalerij aan noordzijde. Deurrisaliet uitlopend op puntgevel met Calvarie in top; schouderstukken in de vorm van engelen en pelikaan als topstuk; rondboogpoort. Noord- en zuidgevels: steunberen met versnijdingen waartussen drie à drie gekoppelde rondboogvensters onder getoogde druiplijst; afzaten; pilasters op penanten; aflijnende tandlijst. Transeptschoudergevels met aandaken; overhoekse steunberen; vensteropeningen cf. westgevel.

Hoofdkoor met overhoekse steunberen; twee gekoppelde rondboogvensters links en rechts van sluiting. Neoromaans interieur met rondbogige scheibogen op bakstenen pijlers. Bepleisterd tongewelf; dito kruisribgewelf in viering. Vlak overzolderd portaal en toren.

Mobilair. Beeld "Onze-Lieve-Vrouw met Kind" (gepolychromeerd hout), tweede helft 16de - eerste helft 17de eeuw. Glasramen uit de 20ste eeuw in transeptsluitingen door Cor Westerduin (Scheveningen/ Oostende), voorstellend de mirakelen van Onze-Lieve-Vrouw.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL., DVG., nrs. 9404, 9407 en 9409.

DEVENT G., De Westkust van toen. Van de Panne tot Middelkerke, Brugge, 1982.

VALLAEYS F., De herbouw van de kerk te Lombardsijde (1920-1923), in Graningate, jg. 8, 1988, nr. 30, p. 50-56.


Bron     : Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Huys, Martine, Kerrinckx, Hans, Vanneste, Pol
Datum  : 2005

Aanvullende informatie

Het grondplan van het kerkhof vertoont een centraal pad met daarop haakse dwarspaden waardoor er vierkante percelen ontstaan. Daarbinnen zijn de graven geplaatst. De graftekens dateren van na de Tweede Wereldoorlog en bestaan voornamelijk uit grafzerken met stèles in blauwe hartsteen en graniet. Daarnaast zijn er enkele houten en gietijzeren kruisen. Aan de achterzijde van de kerk bevinden er zich commonwealth graven.

Auteurs : Mertens, Joeri
Datum: 02-05-2016

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Visitatie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54874 (Geraadpleegd op 13-04-2021)