erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

bouwkundig element
ID: 54890   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54890

Juridische gevolgen

Beschrijving

Heropgebouwde parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw.

Bedehuis gelegen midden kerkhof omgeven door muurtje onder ezelsrug, haag en bomenrij ten zuiden en ten oosten. Ten westen, bakstenen toegangspad. De driebeukige, neogotische hallenkerk met westtoren, daterend van 1860, gebouwd ter vervanging van een middeleeuws bedehuis, werd verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heropgebouwd naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) van 1922.

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste, vierkante westtoren met traptoren in de zuidwestelijke hoek; een driebeukig schip van vier traveeën en een vlakke sluiting; een hoofdkoor van één rechte travee en een driezijdige sluiting; een sacristie ten zuiden.

Verankerde gele baksteenbouw. Leien bedaking voorzien van geglazuurde vorst.

Westtoren van drie geledingen gestut door op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen en afgelijnd door middel van blinde borstwering. Korfboogdeur in een verdiepte omlijsting. Christusbeeld onder luifel tegen noordgevel. Gekoppelde rondbogige galmgaten verdiept in spitsbogig casement met blinde oculus in de top. Tentdak met torenuurwerk.

Travee van schip en koor geritmeerd door steunberen met versnijdingen en spitsbogige drielichten op afzaat onder doorlopende druiplijst. Oculi in de oostelijke zijbeukgevels.

Witbepleisterd interieur. Driebeukige hallenkerk. Houten spitstongewelf voorzien van dito trekbalken op consoles; vlakke houten torenzoldering. Spitsbogige bakstenen scheibogen op natuurstenen zuilen met knoppenkapiteel en achtzijdige sokkel.

Sober mobilair uitgevoerd door de kunstambachtschool van Maredsous van 1925; altaren met lichte art-deco-inslag.

  • ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, Dienst der Verwoeste Gewesten, 9813.
  • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Kanton Oostende II, p. 29.

Bron     : Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Huys, Martine, Kerrinckx, Hans, Vanneste, Pol
Datum  : 2005

Aanvullende informatie

Ommuurd kerkhof waarvan de graven voor een groot deel zijn geruimd. De overblijvende graftekens bestaan uit grafkruisen en grafzerken in blauwe hardsteen, grafzerken in graniet (vanaf de jaren 1940), gietijzeren kruisen en een concentratie aan kruisen in cimorné. Deze laatste zijn een type dat vaak terug komt op kerkhoven in de deelgemeenten van Middelkerke.

Auteurs : Mertens, Joeri
Datum: 02-05-2016

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54890 (Geraadpleegd op 05-12-2020)