Wederopbouwhoeve 't Geuzegat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Mannekensvere
Straat Zwarteweg
Locatie Zwarteweg 22, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wederopbouwhoeve 't Geuzegat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Zwarteweg nr. 22. Hoeve z.g. " 'T GEUZEGAT" cf. opschrift ingangshek. Historische hoeve aangeduid op Ferrariskaart (1770-1778) als omwalde hoeve z.g. "HET BLAUWHOF"; resten van omwalling ten zuiden en ten westen. Kwaliteitsvolle wederopbouwhoeve naar ontwerp van architecten A. Neyrinck & J. Heyneman (Blankenberge/ Uitkerke) van 1922 teruggaand op de regionale hoevebouw met accentuering van de streekeigen bouwelementen cf.

opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een begrint erf toegankelijk via dito erfoprit ten oosten; boerenhuis, stalvleugel en dwarsschuur respectievelijk ten zuiden, ten westen en noorden;

materialen: gele baksteenbouw; pannen (Vlaamse) zadeldaken; bakstenen onderdorpels;

streekeigen bouwelementen: kruiskozijnen met kleine roedeverdeling en luiken, verdiept in korfboogomlijsting; steunberen; aandaken, (zij)tuitgevels o.m. met muurvlechtingen en radvormig uilengat; erftoegang gemarkeerd d.m.v. bakstenen hekpijlers met Marianisje; typerende hoge zuidelijke zijgevel van de stal met twee Brugse traveeën, waarin o.m. laadluik onder luifel, en centrale steunbeer met versnijdingen;

indeling: boerenhuis van drie traveeën en één opkamertravee rechts; stalvleugel met paardenstal, kelder, waarboven slaapplaats voor paardenknecht, eenden-, hennen-, konijnenhokken, voederkot, zeugen- en koeienstal; schuur met wagenhuisgedeelte.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, DVG, 9731.

MESTDAGH H., Mannekensvere, in Archeologische inventaris Vlaanderen, band XIV, p. 204-205.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.