Visserswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Middelkerke
Straat Duinenweg
Locatie Duinenweg 212, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Visserswoning

Deze bescherming is geldig sinds 06-02-1985.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Visserswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Duinenweg nr. 212. Vissershuisje uit de tweede helft van de 19de eeuw ten noorden van de weg in een uitgegraven stuk duin. Beschermd als monument bij K.B. van 06.02.1985.

Geplaveid voortuintje met betonnen ommuring. Links van het huis, privaat onder lessenaarsdak en ronde waterput. Laag huisje van drie traveeën + twee staltraveeën onder mank zadeldak (nok evenwijdig met straat, aan de randen en nok aangestreken Vlaamse pannen); aanleunende lage stalling onder lessenaarsdak. Witgeschilderde en gecementeerde baksteenbouw boven groengeschilderde plint. Rechthoekige muuropeningen; bewaard groen- en witbeschilderd houtwerk onder meer ramen met kruisindeling en luiken. Gaten voor duiventil in de rechter zijgevel.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 447.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Duinenweg

Duinenweg (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.