erfgoedobject

"Kaap de Goede Hoop", nutsgebouwen

bouwkundig element
ID
54914
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54914
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Duinenweg nrs. 338, 342. Laatstgenoemde "KAAP DE GOEDE HOOP". Voormalige garages/ nutsgebouwen uit eerste kwart van de 20ste eeuw, van door appartementsgebouwen vervangen burgerhuizen aan de Koninginnelaan. Eén travee en twee bouwlagen onder plat dak. Gele baksteenbouw, nr. 342 nu met een gele bepleistering. Korfbogige muuropeningen en bekronende getrapte gevelaflijning met accoladebogig casement. Bewaarde garagepoorten.


Bron     : Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Huys, Martine, Kerrinckx, Hans, Vanneste, Pol


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: "Kaap de Goede Hoop", nutsgebouwen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54914 (Geraadpleegd op )