Waterreservoir Dronkenput

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Middelkerke
Straat Kapelstraat
Locatie Kapelstraat zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Waterreservoir Dronkenput

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Waterreservoir Dronkenput

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Kapelstraat z.nr. Z.g. "Dronkenput". Beschermd als monument bij M.B. van 10.06.2002.

Betonnen watervergaar- en zuiveringsbak van circa veertien op acht m en viereneenhalve m diep. In 1897 gebouwd om de snel groeiende badplaats 's zomers van drinkwater te voorzien; het water zou aangevoerd worden van het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. Voor de ingebruikname werd de nog lege constructie door een stijging van de watertafel aan één zijde (hellingshoek van twaalf graden) omhoog geduwd. Als "Dronkenput" - naamverklaring cf. fysieke gewaarwording - al vroeg een toeristische attractie wat onder meer geïllustreerd wordt door prentbriefkaarten (oudste datumstempel april 1918) met poserende toeristen en wachter. Toeristische uitbating in privé-handen.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1811.

DIENST TOERISME MIDDELKERKE, Dronkenput, Leffinge, s.d. (brochure).

HUYGHEBAERT O., BLOES G., Op verkenning door Middelkerke, s.n., s.d., p 20-21.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapelstraat

Kapelstraat (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.