erfgoedobject

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

bouwkundig element
ID
5505
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5505
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1873 opgetrokken in opdracht van de meubelmaker en -handelaar François Van Halle. Uit het bouwdossier vallen de ontwerper noch aannemer af te leiden. Op het rechts aanpalende perceel Mechelsesteenweg 8 had Jean Van Halle in 1871 voor dezelfde firma een eclectisch winkelpand laten bouwen door de architect Joseph Schadde. Het burgerhuis is ingrijpend verbouwd in 1976, met opsplitsing van de niveaus, maar behoud van het volume en de geveltop, zonder het bekronend fronton. Van het winkelpand uit 1871 is de oorspronkelijk hoge pui met entresol volledig uitgebroken.

Rijwoning van drie traveeën, oorspronkelijk een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). De bepleisterde en beschilderde halsgevel, oorspronkelijk met enkelhuisopstand, rustte op een hoge plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door waterlijsten en cordonvormende lekdrempels, legde de compositie de klemtoon op de middenas. Deze werd in de bovenbouw gemarkeerd door balkons met voluutconsoles en balustraden, op de eerste verdieping uitgewerkt tot een loggia met composiete zuilen. Verder beantwoordde de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rondboogopeningen. Beide bovenverdiepingen onderscheidden zich door geprofileerde archivolten op doorgetrokken imposten, diamantkopsleutels en panelen op de middenpenanten en borstwering. Vandaag resten enkel de imposten, archivolten en sluitstenen van de topgeleding, het klassiek hoofdgestel met trigliefen en wortelmotieven, en de halsvormige geveltop. Geflankeerd door voluten, wordt deze laatste geopend door een rondboogtweelicht tussen composiete pilasters. Oorspronkelijk vormden een entablement en een driehoekig fronton de bekroning.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1873#160 en 18#57470 (nummer 10), 1871#694 (nummer 8).

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5505 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.