Gemeenteschool met onderwijzerswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Schore
Straat Lekestraat
Locatie Lekestraat 1, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenteschool met onderwijzerswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lekestraat nr. 1. Gemeenteschool cf. opschrift in arduinen gevelsteen boven toegangspoortje. Voormalige gemeenteschool met onderwijzerswoning. Gelegen op hoek bij de Schorestraat. Heropgebouwd naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) van 1922.

Dubbelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën + twee opkamertraveeën onder onderbroken zadeldak (mechanische pannen); twee houten dakkapellen. Gele baksteenbouw boven dito sokkel. Geïnspireerd op Vlaamse renaissancestijl. Wapenschild drie Sint-Jacobsschelpen voorstellend, rechts van de korfboogdeur. (Zij)trapgevels o.m. ter bekroning van rechter risaliet. Lelie-ankers. Houten bol- en kruiskozijnen en deur verdiept in korfbogige Brugse travee. Links aanleunende lage muur, waarachter speelplaats toegankelijk via korfboogpoortje onder trapgeveltje met gevelsteen.

Achterliggende lage klassenvleugel van vijf traveeën onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat). Dubbelhuisopstand. Grote klasramen verdiept in een getoogde omlijsting. Zijtuitgevels.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, DVG, 3214.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.