erfgoedobject

Sint-Pieterskerk

bouwkundig element
ID
55080
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55080

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Pieterskerk
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Diksmuidestraat nr. +74 Sint-Pieterskerk. Georiënteerde kerk met westtoren, midden in omhaagd en ommuurd kerkhof; omlopend geasfalteerd pad tussen dubbele bomenrij.

Wederopbouw naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) van 1922, ter vervanging van de tijdens de Eerste Wereldoorlog vernielde kerk. Het oorspronkelijk eenbeukige bedehuis werd in 1872 met uitzondering van de westtoren gesloopt en vervangen door een neogotische kerk.

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste vierkante westtoren met traptorentje tegen de zuidgevel; een driebeukig schip van vijf en een halve travee, een hoofdkoor van twee rechte traveeën en een driezijdige sluiting; een sacristie ten zuiden.

Rode baksteenbouw onder meer geel voor de geprofileerde omlijstingen van vensters en casementen in de westtoren. Leien zadeldaken.

Westtoren gestut d.m.v. overhoekse steunberen met versnijdingen. Korfbogig westportaal waarboven rondboognis met beeld van de H.Petrus. Erboven, spitsbogig tweelicht. Drie gekoppelde spitsbogige casementen voorzien van maaswerk samen met bovenliggende twee aan twee gekoppelde galmgaten ingeschreven in één groot spitsbogig casement met blinde oculus in de top. Leien tentdak met houten dakkapel. Begroende traptoren met korfboogpoortje in de noordgevel.

Schuin oplopende westgevels voorzien van oculi. Travee van middenschip geritmeerd door versneden steunberen, door twee aan twee gekoppelde spitsboogvensters gevat in rondboognis met afzaat en door bovenlichten in de vorm van oculi.

Koorsluiting geajoureerd d.m.v. drielichten in een geprofileerde omlijsting; steunberen met versnijdingen.

Witbepleisterd interieur boven betegelde sokkel. Basilicale opstand. Spitsbogige scheibogen op zuilen met achtzijdige sokkel en knoppenkapiteel. Houten afdekking onder meer spitstongewelf met dito trekbalken in het middenschip.

Mobilair. Calvarie (hout) uit 17de eeuw in de zuidwestelijke hoek van de kerk: Jezus aan het kruis, Maria, Maria Magdalena en H. Johannes. Beelden (beschilderd hout): H. Macharius en de H. Jozef resp. in noord- en zuidbeuk. Arduinen doopvont in de noordwestelijke doopkapel. Voorts neobyzantijns mobilair cf. altaren, biechtstoelen, preekstoel, sokkels...

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, DVG., 5203.

Archief K.C.M.L., 795.

ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provinice West-Vlaanderen, Kanton Oostende II, p. 30.


Bron     : Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Huys, Martine, Kerrinckx, Hans, Vanneste, Pol

Aanvullende informatie

Het zuidelijke deel van het kerkhof is geruimd met uitzondering van enkele graven in blauwe hardsteen. Aan de noordzijde is er een veelheid aan graftekens bestaande uit stèles, kruisen en een grafkruis in cimorné, een materiaal dat veel voorkomt op kerkhoven in de deelgemeenten van Middelkerke. Daarnaast zijn er grafzerken in blauwe hardsteen en graniet [vanaf jaren 1960].

Auteurs : Mertens, Joeri
Datum: 02-05-2016

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Pieterskerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55080 (Geraadpleegd op 13-04-2021)