Boetekapel Nood zoekt Troost

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Slijpe
Straat Spermaliestraat
Locatie Spermaliestraat zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boetekapel Nood zoekt Troost

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Spermaliestraat nr. +270. "BOETEKAPEL NOOD ZOEKT TROOST" cf. opschrift naambord. Gelegen in straatbocht. Heropgebouwd in de lijn van de 19de-eeuwse traditie cf. onder meer gevelsteen met opschrift "VERWOEST IN 1914 HERBOUWD IN 1924 DOOR HIER. LELIEUR. PASTOOR L. DERRE BOUWKUNDIGE". Eenbeukig gebouwtje van twee traveeën en een koor van één travee en een driezijdige sluiting onder leien (groen + geelgeglazuurde vorst) zadeldak.

Witgekalkte baksteenbouw boven een gepikte plint. Aflijnend tandlijstje, (hoek-)steunberen met versnijdingen. Tuitgevel met bekronend kruis; blinde oculus in de geveltop met kruis en geschilderd opschrift: "NOOD ZOEKT TROOST". Spitsbogige muuropeningen onder meer deur onder druiplijstje met gestrekte uiteinden.

Betegeld interieur. Spitstongewelf. Mariabeeld op sokkel tussen twee bebloemde sokkels in spitsboognissen.

Gevelsteen met opschrift: "HEILIGE HOSTIEEN AAN DE KERK VAN SLYPE ONTSTOLEN WERDEN HIER WEDERGEVONDEN DEN 9STE JANUARI 1908".

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Spermaliestraat (Slijpe)

Spermaliestraat (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.