Hotel Classic

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Westende
Straat Distellaan
Locatie Distellaan 39, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hotel Classic

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Ensemble van burgerhuizen in cottagestijl

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Distellaan nr. 39. Voormalige "VILLA ALICE", heden "HOTEL CLASSIC". Beschermd als monument bij M.B. van 10.06.2002.

Enkelhuis in cottage-stijl, wederopgebouwd in 1923 naar ontwerp van architect Oscar Dumon (Brugge) uit 1910. Twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) waarin klimmende dakkapel links. Arduinen plint; gevelparement van lichtgele siersteen, verlevendigd d.m.v. donkergele banden en strekken. Met pseudo-vakwerk gecementeerde derde bouwlaag, overkragend op klossen. Rechts risaliet waarin driezijdige houten erker onder leien luifel waarop houten balkon; houten borstwering met dito pijlertjes ter ondersteuning van overkragende luifel; bekronende puntgevel waarin rechthoekig zoldervenster en pseudo-vakwerk. Rechthoekige vensters met verzorgd houtwerk, onder meer schuiframen met kleine roedeverdeling in bovenlichten. Rechthoekige deur onder leien luifel op houten consoles waarboven houten balkonnetje met korfbogig deurvenster.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1811.

GEMEENTEARCHIEF MIDDELKERKE, Bouwdossiers, WL 495, nr. 32.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Distellaan

Distellaan (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.