Villa Le Dauphin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Westende
Straat Duinenlaan
Locatie Duinenlaan 137, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Le Dauphin

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Westende-Bad

Deze bescherming is geldig sinds 17-04-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Opgenomen in het beschermd dorpsgezicht Westende-Bad (M.B. 17.04.1996). Villa uit 1923 (zie sierankers) in omhaagde en langs straatzijde ommuurde tuin. Baksteenbouw met verhoogde begane grond waarop twee bouwlagen onder wisselend dakenspel. Neo-Vlaamse-renaissance stijlkenmerken: in- en uitgezwenkte geveltop waarin oculus; zijgevels en dakkapel met tuitgevel met aandaken, vlechtingen en getrapte schoorstukken; gestileerde schoorstenen; hoeksteunberen. Daarnaast elementen uit 'cottagestijl': terrassen, afgeronde erkers, rechthoekige en korfbogige beluikte vensters met kleine roedeverdeling, houten borstweringen aan deurvensters. Verdiepte inkompartij onder korfboog rechts.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nummer 726 (dorpsgezicht).

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Westende-Bad

Badenlaan, Cottagelaan, Duinenlaan, Henri Jasparlaan, Kursaallaan, Portiekenlaan (Middelkerke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Duinenlaan

Duinenlaan (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.