Restaurant Bristol

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Westende
Straat Henri Jasparlaan
Locatie Henri Jasparlaan 175, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Restaurant Bristol

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Westende-Bad

Deze bescherming is geldig sinds 17-04-1996.

Beknopte karakterisering

Typologierestaurants
Dateringinterbellum

Beschrijving

Horeca-uitbating zogenaamd "BRISTOL", opgenomen in het dorpsgezicht Westende-Bad (M.B. 17.04.1996). Het pand dateert van circa 1923 (verkoop van de grond door de promotiemaatschappij Westende-Bad aan brouwersbedrijf uit Nieuwpoort/ De Panne), dit op de plaats waar vroeger het tramhuisje stond. Laag pand van drie traveeën onder schilddak (nok loodrecht op straat, mechanische pannen). Voorgeplaatst open terras met bakstenen ommuring. Deels witgeschilderde gele baksteenbouw. Voor- en achtergevel respectievelijk oplopend in breed dakvenster met wolfseind en in dakvensters onder zadeldak. Rechthoekige muuropeningen deels met afgeronde bovenhoeken. Bewaard houtwerk met grote roedeverdeling.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 726 (dorpsgezicht).

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Westende-Bad

Badenlaan, Cottagelaan, Duinenlaan, Henri Jasparlaan, Kursaallaan, Portiekenlaan (Middelkerke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Henri Jasparlaan (Westende-Bad)

Henri Jasparlaan (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.