erfgoedobject

Sint-Guilielmuskerk of Heilige Willem

bouwkundig element
ID
55245
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55245

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk toegewijd aan Sint-Guilielmus of aan de H. Willem. Bedehuis uit de wederopbouwperiode. Ten noorden van straat en achterin gelegen bedehuis. Gelegen in omhaagd kerkhof.

Ca. 1700 werd de oorspronkelijk romaans-gotische kerk gewijzigd. In een handboek van de dekenij Gistel, opgemaakt tussen 1731 en 1755 wordt de kerk beschreven als een bedehuis met twee altaren, resp. toegewijd aan de H. Gulielmus en aan Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel. Eén beuk (met jaartal "1630") viel in puin en zou wegens de geringe bevolking van het dorp niet meer hersteld worden.

In 1875-1880 werd de toren gerestaureerd n.o.v. provinciaal architect P. Buyck.

Tijdens de Eerste Weredloorlog werd de kerk grotendeels verwoest, op de westtoren na. Na de oorlog werd de kerk heropgebouwd naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) (ontwerp van 1920).

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste westtoren met oudere kern en een kerk van het basilicale type. Driebeukig schip van vier traveeën; een hoofdkoor en twee zijkoren van resp. twee rechte traveeën en een driezijdige sluiting en één rechte travee en een vlakke sluiting; een noordelijke en een zuidelijke sacristie.

Gele baksteenbouw; rode baksteen in de westtoren; gebruik van arduin in sokkel. Leien bedaking.

Westtoren met vierkante onderbouw gestut door op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen en achtzijdige bovenbouw onder leien spits. Tudorboogportaal in geprofileerde omlijsting onder druiplijst met gestrekte uiteinden; erboven spitsboogvenster onder analoge druiplijst. Gekoppelde spitsbogige galmgaten onder druiplijst. Zijgevels voorzien van drie gekoppelde spitsboogcasementen; 18de-eeuwse Christus (geschilderd hout) onder luifel tegen de zuidelijke zijgevel.

Westelijke gevels voorzien van twee spitsboogcasementen. Noordelijke, zuidelijke, en oostelijke gevels geritmeerd door steunberen en gekoppelde spitsbogige tweelichten op afzaten. Mariagrot tegen oostgevel.

Witbepleisterd interieur met basilicale opstand. Spitsbogige scheibogen op veelzijdige zuilen met sokkel en knoppenkapiteel. Vlak overzolderd, kruisribgewelf in koor.

Neogotisch meubilair onder meer biechtstoel, altaren en preekstoel. 18de-eeuwse communiebank, thans gebruikt als altaarantependium. Neogotische glasramen in hoofdkoorsluiting de H. Stephanus, de H. Donatus en de H. Guilielmus voorstellend. Grafmonumenten in westtoren.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL., DVG., 12641.

ROOSE-MEIER B., H. VERSCHRAEGEN, Fotorepertorium Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Oostende II, p. 33-34.

ROOSE B., Repertorium van bronnen voor kunst- en cultuurgeschiedenis in het archief van de provincie West-Vlaanderen (3de afdeling) 1817-1879, Brussel, 2001, p. 389.


Bron     : Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Huys, Martine, Kerrinckx, Hans, Vanneste, Pol

Aanvullende informatie

Omringend kerkhof met een verscheidenheid aan graftekens die bestaan uit grafkruisen en grafzerken met stèles in blauwe hardsteen en graniet (vanaf 1960). Kruisen uit gietijzer, hout, beton en cimorné. Dit laatste is een materiaal dat veel voorkomt in de deelgemeenten van Middelkerke. Tegen de kerktoren een calvariekruis achter een gietijzeren omheining met hekje.

Auteurs : Mertens, Joeri
Datum: 02-05-2016

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Guilielmuskerk of Heilige Willem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55245 (Geraadpleegd op 07-05-2021)