Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Wilskerke
Straat Fleriskotstraat
Locatie Fleriskotstraat 33, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiepastorieën
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Fleriskotstraat nr. 33. Pastorie, gelegen ten noorden van het kerkportaal. Breedhuis met dubbelhuisopstand van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Hergebouwd naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) in de jaren 1920 met verwijzingen naar de Vlaamse renaissance stijl cf. rechthoekige openingen verdiept in korf- en rondboogomlijstingen. Baksteenbouw; gebruik van arduin voor sokkel, bordes en onder- en bovendorpels. Aanbouw onder schilddak rechts.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, DVG., 12643.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Fleriskotstraat

Fleriskotstraat (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.