erfgoedobject

Villa Maritza

bouwkundig element
ID
55301
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55301

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis Villa Maritza
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Villa Maritza
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

"VILLA MARITZA", zie opschrift in cartouches boven de deuren, oorspronkelijk "Villa Rosenda". Representatief en één van de zeldzame voorbeelden van de fin de siècle zeedijkbebouwing.

Eclectisch herenhuis type "dijkhuis", volgens jaartal van salonschouw mogelijk opgetrokken circa 1885 in opdracht van een industrieel uit Anderlecht; thans restaurant. Breedhuis met souterrain, drie bouwlagen, twee zij- en één brede middentravee onder mansardedak (leien, pannen). In- en uitgezwenkte topgevel met arduinen bekleding. Gevelordonnantie en -ornamentatie met neorenaissance en -barokinslag. Ordonnerende horizontale lijsten, per bouwlaag gedifferentieerde portiektravee en geveltop geflankeerd door voluten en obelisken in neo-Vlaamse renaissancestijl. Eerste bouwlaag verrijkt met bossagewerk in Italianiserende trant; centrale loggia, later afgesloten door een raam en geïncorporeerd bij het salon; links en rechts, identieke deur - respectievelijk naar de circulatieruimte van de bewoners en het souterrain met de dienstvertrekken van het personeel. Geaccentueerde bel-etage in neobaroktrant, middentravee later beglaasd en voorzien van een ijzeren balkonleuning doorgetrokken over de hele gevelbreedte. Benadrukte zijtravee met portiek: tussen gecanneleerde en geringde Ionische halfzuilen onder entablement en gebogen fronton doorbroken door leeuwenkop. Vlakkere en soberdere derde bouwlaag geritmeerd door pilasters, via breed balkon aansluitend bij de in- en uitgezwenkte top met halfrond drielichtvenster. Voorts gebogen en rechthoekige muuropeningen. Beglaasde deuren met gestileerd gietijzeren hek, herhaald in het bovenlicht tussen Ionische pilasters. Vergulde cartouches en arabesken met neorenaissence-inslag in een aantal friezen.

Interieur naar verluidt heringericht circa 1902-1905 door de toenmalige nieuwe eigenaar Marquet. Ingang links leidt naar trap met leuning voorzien van ijzeren rankwerk; dito trappaal met het Indische Guarida-motief onder meer ook voorkomend in salondeurstuk. Bel-etage: achter de loggia, - en er thans mee verbonden - "enfilade" van twee salons. Het eerste met houten wand- en plafondbetimmering in neo-Vlaamse renaissancestijl; schouw met bouwjaar 1885; wandbespanning van bedrukte stof met jachtscènes. Tweede salon verlicht door fraai glasraam en gedecoreerd in neo-Lodewijk XVI-stijl met wandschilderijtjes. Rijke parketvloeren met inlegwerk; plafonds en schouwen met lijstwerk en decoratie in neo-Lodewijk XVI-stijl.
Ook eerste verdieping bewaart het interieur. Meer sobere aankleding met onder meer parketvloer, marmeren schouw en stucwerk in neo-Lodewijk XVI-stijl.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nr. 1065.
  • GOOSSENS M., Beschermingen op de zeedijk: Villa Maritza en Villa Doris, in M & L, jg. 1, nr. 6, p. 51-53.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Villa Maritza [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55301 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.