Samenstel van eclectische burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Villa Yvonne, Villa Juliette (83); Villa Simonne, Villa Choucas (84)
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Albert I-Promenade
Locatie Albert I-Promenade 83, 84, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Samenstel van eclectische dijkhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Villa Simonne
gelegen te Albert I-Promenade 84 (Oostende)

Deze bescherming is geldig sinds 20-03-1997.

omvat de bescherming als monument Villa Yvonne
gelegen te Albert I-Promenade 83 (Oostende)

Deze bescherming is geldig sinds 20-03-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Albert I-Promenade nrs. 83-84. Z.g. "VILLA YVONNE" cf. opschrift, oorspronkelijk "Villa Juliette" (nr. 83), en "VILLA SIMONNE", voorheen "Villa Choucas" (nr. 84), beide naar ontwerp van architect Antoine Dujardin (Luik), resp. van 1887 en 1888; nr. 83 met jaarcartouche "AN" en "87", en gesigneerd links in de plint "ANT. DUJARDIN ARCHITECTE". Beide beschermd als monument bij M.B. van 20/03/1997.
Samenstel van eclectische dijkhuizen met enkelhuisopstand vlg. spiegelbeeldschema. Minder plastisch uitgewerkte gevel van kalksteen en arduin met neorenaissance en -barokornamenten. Aangepast souterrain cf. horecafunctie, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak (bitumen). Brede vensterrisalieten uitlopend op gelede schoudergevel in neobaroktrant met bol-, vaasbekroningen en voluten; balkons op geprofileerde consoles, echter nieuwe leuningen op tweede en derde bouwlaag. Verticaliserende deurtravee met portiek: entablement op pilasters o.m. geringd en met volutenkapiteel; bij nr. 84, driehoekig fronton boven fries met trigliefen.
Nr. 84 met heringericht interieur - o.m. souterrain en bel-etage herleid tot één ruimte op begane grond - naar verluidt ten gevolge van schade opgelopen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het toen minder getroffen nr. 83 bewaart nog ten dele het souterrain en de bel-etage met houten schouwen, wand- en plafondbetimmering in neo-Vlaamse renaissancestijl.

Nr. 85. Z.g. "VILLA FOCH" in aansluitende vereenvoudigde bouwtrant uit eerste kwart van de 20ste eeuw met aangepaste begane grond. Anno 2004 gesloopt.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nr. DW002020 en W/00729.
CONSTANDT M., Delbouille en Dujardin. Twee pioniers van het Oostends toerisme in Bijdragen tot de West-Vlaamse geschiedenis, 1, Brugge, (1985), p. 60.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Albert I-Promenade

Albert I-Promenade (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.