erfgoedobject

Samenstel van eclectische burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 55302   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55302

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Samenstel van eclectische dijkhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Villa Yvonne
    Deze bescherming is geldig sinds 20-03-1997

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Villa Simonne
    Deze bescherming is geldig sinds 20-03-1997

Beschrijving

* Albert I-Promenade nrs. 83-84. Z.g. "VILLA YVONNE" cf. opschrift, oorspronkelijk "Villa Juliette" (nr. 83), en "VILLA SIMONNE", voorheen "Villa Choucas" (nr. 84), beide naar ontwerp van architect Antoine Dujardin (Luik), resp. van 1887 en 1888; nr. 83 met jaarcartouche "AN" en "87", en gesigneerd links in de plint "ANT. DUJARDIN ARCHITECTE". Beide beschermd als monument bij M.B. van 20/03/1997.
Samenstel van eclectische dijkhuizen met enkelhuisopstand vlg. spiegelbeeldschema. Minder plastisch uitgewerkte gevel van kalksteen en arduin met neorenaissance en -barokornamenten. Aangepast souterrain cf. horecafunctie, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak (bitumen). Brede vensterrisalieten uitlopend op gelede schoudergevel in neobaroktrant met bol-, vaasbekroningen en voluten; balkons op geprofileerde consoles, echter nieuwe leuningen op tweede en derde bouwlaag. Verticaliserende deurtravee met portiek: entablement op pilasters o.m. geringd en met volutenkapiteel; bij nr. 84, driehoekig fronton boven fries met trigliefen.
Nr. 84 met heringericht interieur - o.m. souterrain en bel-etage herleid tot één ruimte op begane grond - naar verluidt ten gevolge van schade opgelopen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het toen minder getroffen nr. 83 bewaart nog ten dele het souterrain en de bel-etage met houten schouwen, wand- en plafondbetimmering in neo-Vlaamse renaissancestijl.

Nr. 85. Z.g. "VILLA FOCH" in aansluitende vereenvoudigde bouwtrant uit eerste kwart van de 20ste eeuw met aangepaste begane grond. Anno 2004 gesloopt.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nr. DW002020 en W/00729.
CONSTANDT M., Delbouille en Dujardin. Twee pioniers van het Oostends toerisme in Bijdragen tot de West-Vlaamse geschiedenis, 1, Brugge, (1985), p. 60.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Samenstel van eclectische burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55302 (Geraadpleegd op 27-05-2019)