erfgoedobject

Hoofdlokaal samenwerkende maatschappij S.E.O.

bouwkundig element
ID
55330
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55330

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deel van het gebouwencomplex van de S.E.O., opgebouwd in 1928-1929 op een ruim perceel dat zich situeert achter de rijbebouwing van het bouwblok Amsterdamstraat/ Alfons Pieterslaan/ Jules Peurquaetstraat/ Peter Benoitstraat.

Historiek

De samenwerkende maatschappij S.E.O. (Spaarzaamheid, Economie, Oostende) wordt in 1892 opgericht. Het is een coöperatieve die gesticht wordt onder de bedienden van de Staat en meer bepaald onder het personeel van de spoorwegen, de post, telegraaf en zeewezen. De coöperatieve speelt bijna een eeuw lang een belangrijke rol in de distributiesector van Oostende en omgeving, tot het wordt opgegeven in 1981. De constante groei van de S.E.O. drukt zich niet enkel uit in een stijgend zakencijfer maar eveneens in een steeds groter worden aantal bijhuizen verspreid over de stad en de Oostendse regio. In dit kader wordt in 1924 een grote eigendom aangekocht met een hoofdvolume in de Amsterdamstraat met een achterliggende binnenplaats met opslagplaatsen en stallingen, gelegen achter de rijbebouwing in de Alfons Pieterslaan/Peter Benoitstraat/Jules Peurquaetstraat. Men installeert er een timmerwerkplaats, een groentehandel, een vleeshouwerij enzomeer. In 1928 worden de bestaande gebouwen afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Het voorgebouw in de Amsterdamstraat wordt het derde hoofdlokaal van de S.E.O., de nieuwe achterliggende gebouwen worden stallingen, opslagplaatsen, werkplaatsen enzomeer. In 1981 gaat de coöperatieve S.E.O. in faling. In 2002 wordt een grootschalige herbestemming gezocht voor het interbellumcomplex in de Amsterdamstraat. Er wordt een project uitgewerkt met winkels, horeca en seminarieruimtes, waarbij de binnenplaats fungeert als deels overdekt terras, te bereiken via twee extra ingangen in de Jules Peurquaetstraat en de Alfons Pieterslaan.

Beschrijving

Exterieur. Het hoofdvolume in de Amsterdamstraat is met een representatieve gevel in neo-Vlaamse-renaissancestijl uitgewerkt. Het volume grenzend aan de straat is een dubbelhuis van drie bouwlagen en drie traveeën gevat onder een schilddak bedekt met pannen en eertijds voorzien van twee dakkapellen, opgetrokken als een betonstructuur met rood bakstenen gevels. Verbouwing onderste bouwlaag: nu bekleed met ruwe natuursteen, plint ter hoogte van de vensters doorbroken, linkervenster met dichtgemetseld bovenlicht. Lijstgevel bestaande uit centrale deurrisaliet met bekronende trapgevel; venstertraveeën afgeboord door een geprofileerde kroonlijst op gekoppelde consoles waartussen telkens een vrouwenhoofdje. In de lijn van de neo-Vlaamse renaissance, een rood bakstenen parement verlevendigd met natuursteen en cementering voor horizontale banden, hoekneggen, tussendorpels, omlijsting deur en ornamentiek. Korfbogige deur met omlijsting en bekroning door veld waarin eertijds het opschrift "S.E.O.". Korfboogvensters beneden met tussenblokken en sluitsteen versierd met leeuwenkopje. Vensters op verdiepingen rechthoekig met korfbogig bovenlicht waarin telkens een rolwerkcartouche opgenomen met volgende opschriften die de achterliggende idee van de coöperatieve onderstrepen: "ALLEN VOOR EEN" - "EEN VOOR ALLEN" ; "TOUS POUR UN" - "UN POUR TOUS"; in het centrale bovenlicht de bouwdatum "1928". Metselwerk verlevendigd door smeedijzeren sierankers. Schrijnwerk deels bewaard; roedeverdelingen in bovenlichten zijn ingevuld met glas in lood.

Interieur. In het interieur van het hoofdvolume zijn authentieke interieurelementen bewaard, waarvan de gietijzeren balkon- en trapleuningen de meest kenmerkende zijn. De centrale toegang geeft uit op een gang die doorloopt tot op de binnenplaats. Rechts en links van de gang winkelruimtes met rechts interne galerijen op sierlijke gietijzeren zuiltjes, te bereiken via een trapje met dezelfde uitwerking. Op het einde van de gang, een traphal met op de verdiepingen dezelfde talrijk aanwezig zijnde gietijzeren balustrades. Op de verdiepingen zijn zalen met verschillende functies in de horeca-sector, met verspreid enkele authentieke interieurelementen zoals cementtegels.

  • De coöperatieve S.E.O. Oostende van 1892 tot 1923, La coopérative S.E.O. Ostende de 1892 à 1923, uitgegeven ter gelegenheid van het dertigjarig jubelfeest der maatschappij gevierd de 15 en 16 april 1923.
  • FOUTRY V., De coöperatieve S.E.O. Oostende, la coopérative S.E.O. Ostende, 1892-1956. Geschiedkundig overzicht uitgegeven ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuw gebouwen-complex, historique édité à l'occasion de l'inauguration officielle de ses nouveaux bâtiments, in De cooperatieve S.E.O. Oostende, bijzonder nummer, aug. 1956.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het onderste deel van de voorgevel is gewijzigd.

  • Informatie verkregen van de stad Oostende (21 december 2022).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Warenhuis S.E.O. en administratieve vleugel

  • Is deel van
    Amsterdamstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoofdlokaal samenwerkende maatschappij S.E.O. [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55330 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.