erfgoedobject

Scholengebouw

bouwkundig element
ID
55376
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55376

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Scholengebouw
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Dokter Verhaeghestraat nrs. 3-5, 7 en Stuiverstraat nr. 81. Stedelijke Kunstacademie en Stedelijke Basisschool H. Conscience met kleuterafdeling.
Oorspronkelijk als "School nr. 6 - Westerkwartier" gebouwd naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) in gebruik genomen op 26 september 1909; toen nog volledig vrijstaand op het driehoekig perceel begrensd door Dokter Verhaeghestraat ten zuiden, Stuiverstraat ten noorden en Honoré Borgersstraat ten westen. Neoclassicistisch getint gebouwencomplex: drie aan elkaar gekoppelde L-vormige vleugels van één à twee bouwlagen onder pannen schild- (nok loodrecht op straat) en zadeldaken (nok evenwijdig met straat), resp. oorspronkelijk "STADSJONGENSCHOOL", "STADSMEISJESSCHOOL" en "BEWAARSCHOOL" cf. opschriften. Tussenliggende speelplaatsen o.m. beboomd. "Bewaarschool" met bijkomende lage vleugel onder mansardedak aan Stuiverstraat (nr. 81) waar o.m. ook speelplaats op uitgeeft cf. muur met hekbekroning tussen postamenten. Lijstgevels van donkere baksteen met gebruik van lichtere bakstenen voor horizontale banden; arduinen plint, onderdorpels en puilijst; lelie-ankers. Ritmerende muurvakken met getoogde muuropeningen. Hoofdgevel van drieëntwintig + vier blinde traveeën; drie traveeën tellende inkompartijen van haaks op straat ingeplante lange klassenvleugels, o.m. met twee bouwlagen voor jongens- en meisjesafdeling, benadrukt door driehoekig fronton met stadswapen. Traditioneel, eenvoudig schoolinterieur; vroegere turnzaal, nu atelier, met ijzeren spant.

HOSTYN N., Oostendse bouwmeesters. Auguste Verraert, in De Plate, sept. 1977, p. 4-6.
VAN CAILLIE A., Oud Oostende in Beeld, deel 1, Brugge, 1983, nr. 116.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Scholengebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55376 (Geraadpleegd op 13-06-2021)