erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jan Baptist

bouwkundig element
ID
55384
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55384

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek

1924: stichting van parochie naar aanleiding van nog te voorziene bevolkingsaangroei. Reeds in 1922 oprichting van school en voorlopige kerk afhankelijk van Sint-Anna-Stene (zie Stene, hoek Mariakerkelaan nummer 35/Schapenstraat nummer 32).

1932-1933: bouw definitief bedehuis naar ontwerp van architecten François Van Welden en Isidoor Hintjens (Oostende) centraal in het parochiaal gebied, id est toenmalig eindpunt van de Elisabethlaan ter hoogte van het kruispunt met de Stuiverstraat.

1936: bouw van pastorie naar ontwerp van architect Maurice Dinnewet (Oostende) tegen noordoostelijke hoek van de kruisbeuk. Doortrekken van Elisabethlaan midden jaren 1950 leidt tot huidige kerklocatie te midden van eiland tussen beide rijbanen; tevens tot sloping van de pastorie, waarna bouw van nieuwe in 1960 ten oosten van het bedehuis (nummer 376).

Beschrijving

Georiënteerd kerkgebouw. Huidig uitzicht met neoromaanse inslag resulteert uit aanpassing van oorspronkelijk ontwerp door toenmalige Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen te modern bevonden.

Plattegrond met vrij compacte aanleg op basis van kruisvormige pseudo-basilicale aanleg; voorgeplaatst westportaal met aansluitende veelzijdige doop-, sinds 1973 weekkapel ten noorden, een brede middenbeuk en twee smalle zijbeuken van vijf traveeën, een transept met armen van twee traveeën, een hoofdkoor van een rechte travee met rechthoekige apsis en aanleunende vierkante toren oost; sacristie ten zuiden.
Bouwmaterialen: baksteen en beton voor overwelvingen. Afdekking door middel van leien zadeldaken; toren en doopkapel onder tentdak; zijbeuken onder plat dak.

Exterieur. Eerder "schoolse" interpretatie van de romaanse vormentaal zie rondbogige portalen, twee-, drielichten bekroond met oculus, aflijnende friezen. Westelijke puntgevel: opschrift "ECCE AGNUS DEI" van cement onder dito kruis; rechts van het portaal, eerste steen "TEN JARE O.H. 1932 TOEN PIUS XI PAUS WAS, H. LAMIROY BISSCHOP VAN BRUGGE, K. HOUDMONT PASTOOR, WERD DEZE KERK VAN SINT-JAN BAPTIST OPGERICHT 7 JAAR NA STICHTING VAN DE PAROCHIE. DE BOUWMEESTERS WAREN VAN WELDEN EN HINTJENS." In tegenstelling tot buitenkant, meer vooruitstrevend interieur zie markante ruimtewerking door middel van paraboolspant van beton als omgekeerde scheepsromp met steekkappen; kruisgewelven ter hoogte van smalle zijbeuken als wandelgangen met ingebouwde biechtstoelen. Binnendecoratie onder toezicht van architect M. Dinnewet (Oostende). Typerende tegelafwerking confer vvoornamelijk apsis met kleurrijke tegeltableauvoorstelling met betrekking tot het thema van verheerlijkte Christus en triomfboog met opschrift "DOOR HEM EN MET HEM EN IN HEM ZIJ U GOD ALMACHTIGE VADER IN DE EENHEID VAN DEN H. GEEST ALLE EER EN GLORIE".

Mobilair. Marmeren hoofdaltaar met mozaïekvoorstelling van het Lam Gods en opschrift "AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI". Vereenvoudigde zijaltaren; witstenen beelden, respectievelijk Heilig Hart en Onze-Lieve-Vrouw, door A. Alloo (Brugge). Ter hoogte van triomfboog, houten kruis met geschilderde voorstelling van Christus en Evangelistensymbolen. Orgel afkomstig van het klooster der Grauwe Zusters te Roeselare.

  • DESCHEPPER E., MOERMAN G. e.a., Geschiedenis van de Sint-Jansparochie te Oostende 1924-1974, Oostende, 1974.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Sint-Jan Baptist [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55384 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.