Eclectisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Frans Musinstraat
Locatie Frans Musinstraat 10, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Ensemble eclectische burgerhuizen

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2005.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijleclecticisme
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Eclectisch burgerhuis opgetrokken circa 1909 als deel van het belle epoque-ensemble Frans Musinstraat nummers 8-26/ Velodroomstraat nummers 56-64, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1907-1909 in opdracht van Hendrik Hirsch Winberg, een handelaar uit Antwerpen. Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 25/05/2005.
Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën, onder zadeldak (pannen). Lijstgevel van afwisselend wit en lichtblauw geglazuurde bakstenen; plint van arduin waarboven sokkel van breuksteen met opgelegd voegwerk. Brede venstertravee als risaliet oplopend in afgeknotte puntgevel bekroond met gebogen fronton (schelpmotief). Rechts geschilderde houten kroonlijst op modillons. Ter hoogte van tweede bouwlaag gecementeerde trapezoïdale erker onder gietijzeren buikvormige balkonleuning; gelijkaardige leuning aan bel-etagevenster. Tegeltableaus met gestileerde motieven in borstweringen. Getoogde muuropeningen met afgeronde hoeken; negblokken. Deels beglaasde vleugeldeur met gietijzeren hekwerk; gedeeld bovenlicht.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002353 en W/01952.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Frans Musinstraat

Frans Musinstraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.