Teksten van Warenhuis S.E.O.

Z.g. "Huize Astrid. Feestzaal-Bibliotheek"

* Gentstraat nr. 6. Z.g. "HUIZE ASTRID. FEESTZAAL-BIBLIOTHEEK" cf. opschrift. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002.
Voormalige vleugel van het gebouwencomplex "S.E.O". (Spaarzaamheid, Economie, Oostende) tussen Gent- en Romestraat, naar ontwerp van architect G. Eysselinck (Gent) van 1948. Expansie van de in 1892 opgerichte coöperatieve (cf. Amsterdamstraat nr. 63) leidt na 1945, naast het oprichten van nieuwe bijhuizen in de Oostendse regio, tot het bouwen van een centrale verkoopsruimte met administratief gedeelte. Eerste fase, 1949-1950, zijde Gentstraat: administratieve vleugel. Tweede fase, 1950-1955, zijde Romestraat: warenhuis cf. Romestraat, nr. 11. Tussen beide, een binnenplaats met o.m. gebouw verwarmingsinstallatie, bierbottelarij en magazijn.
Administratieve vleugel met als onderdelen een garage en tearoom. Functioneel gebouw onder platdak; twee bouwlagen met concave belijning conform hier inspringende rooilijn + één achteruitwijkende derde bouwlaag evenwijdig met warenhuisvleugel Romestraat, oorspronkelijk als tearoom met voorliggend, zuidelijk georiënteerd terras.
Betonskelet met parement van gepolijste, zwarte Zweedse graniet. Verdieping aangegeven door grote horizontale raamregisters met roedeverdeling; terrasvensters nu deels gedicht; verdwenen ijzeren balustrade. Grote rechthoekige garagepoort, nu met bovenlicht. Rechts, dienstingang met trappenhuis rondom lift cf. uit het dak stekende koker. Interieur voorts met typerend ruimteconcept cf. o.m. voormalige kantoorafdeling, nu leeszaal, op bovenverdieping: één grote ruimte in twee delen gesegmenteerd door centrale, beglaasde tussenverdieping - vergaderzaal directie - toegankelijk via omlopende galerij. Grote trapezoïdale vergadertafel (hout) en bijpassende kuipzeteltjes vermoedelijk ook naar ontwerp van Eysselinck, als de geschikte functionele inpassing van betreffende ruimte.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002179, W/01766 en W/01775.
DUBOIS M., Architect Gaston Eysselinck. De fatale ontgoocheling. Zijn werk te Oostende 1945/1953, (Brugge), 1986.
FOUTRY V., De coöperatieve S.E.O. Oostende, la coopérative S.E.O. Ostende, 1892-1956. Geschiedkundig overzicht uitgegeven ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuw gebouwen-complex, historique édité à l'occasion de l'inauguration officielle de ses nouveaux bâtiments in De cooperatieve S.E.O. Oostende, bijzonder nummer, aug. 1956.


Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Je kan deze pagina citeren als: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise; Kerrinckx, Hans: Warenhuis S.E.O. [online], https://id.erfgoed.net/teksten/55431 (geraadpleegd op )


Provinciaal Museum voor Moderne Kunst - P.M.M.K.

* Romestraat nr. 11. Provinciaal Museum voor Moderne Kunst - P.M.M.K. Voormalig warenhuis S.E.O. (Spaarzaamheid, Economie, Oostende), naar ontwerp van architect G. Eysselinck (Gent) van 1948, sinds 1986 museum; deel van gebouwencomplex tussen Gent- en Romestraat. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002.
Expansie van de in 1892 opgerichte coöperatieve (cf. Amsterdamstraat nr. 63) leidt na 1945, naast het oprichten van nieuwe bijhuizen in de Oostendse regio, tot het bouwen van een centrale verkoopsruimte met administratief gedeelte. Eerste fase, 1949-1950, zijde Gentstraat: burelen voor administratie, garage en tearoom (cf. Gentstraat, nr. 6). Tweede fase, 1950-1955, zijde Romestraat: warenhuis ter hoogte van vijf gesloopte huizen.
Ruim functioneel gebouw met drie + één achteruitwijkende bouwlaag onder plat dak; rationeel exterieur in overeenstemming met inwendig ruimteconcept. Betonskelet met parement van gepolijste Zweedse graniet. Verdieping aangegeven door doorgetrokken horizontale raamregisters met roedeverdeling, op begane grond concaaf met vooruitspringend centraal windsas binnenin geflankeerd door liften en voorheen bekroond met firma-initialen in typische lettertekens; links en rechts, kleinere horizontale ramen ter hoogte van tussenverdieping. Gevelopbouw uit twee delen elk op basis van de gulden snede; grens tussen beide aangegeven door gevelhoge reclamezuil, tevens verplaatsbaar element in functie van raamreiniging.
Interieur: ruimteconcept bepaald door toenmalige verkoopswijze in feite nog aansluitend bij 19de-eeuws warenhuistype waar trappen, naast verbindingsfunctie tussen verschillende verkoopsverdieping ook visuele betrokkenheid tussen klant en koopwaar stimuleren. Cf. gelijkvloerse winkelruimte in drie delen gesegmenteerd door twee trapkasten als afzonderlijke volumes, waardoor maximum aantal lopende meter toonbank mogelijk zonder hinder voor circulatie naar bovenste verdieping; zijdelingse tussenverdieping met zicht op de verkoopsruimten. Specifieke ruimtelijke structuur bemoeilijkt later de omschakeling naar zelfbedieningszaak. Strengere brandvoorschriften (brand Brusselse Innovation, 1967!) nopen tot gedeeltelijk dichtmaken van trappen waardoor beoogde openheid verdwijnt. Museale herbestemming blijkt inpasbaar zonder al te ingrijpende aanpassingswerken cf. o.m. hoge plafonds en voldoende aanwezig daglicht van eerste, tweede en derde bouwlaag.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002179, W/01766 en W/01775.
DUBOIS M., Architect Gaston Eysselinck. De fatale ontgoocheling. Zijn werk te Oostende 1945/1953, (Brugge), 1986.
FOUTRY V., De coöperatieve S.E.O. Oostende, la coopérative S.E.O. Ostende, 1892-1956. Geschiedkundig overzicht uitgegeven ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuw gebouwen-complex, historique édité à l'occasion de l'inauguration officielle de ses nouveaux bâtiments in De cooperatieve S.E.O. Oostende, bijzonder nummer, aug. 1956.


Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Warenhuis S.E.O. [online], https://id.erfgoed.net/teksten/56532 (geraadpleegd op )