Hotel Polaris

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hôtel du Nord
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Groentemarkt
Locatie Groentemarkt 19, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hotel Polaris

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hotel Polaris

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

* Groentemarkt nr. 19. Voormalig "Hotel Polaris", voorheen z.g. "Hôtel du Nord", opgetrokken in eclectische stijl en gedateerd "Anno 1902" in de deurfrontons, naar ontwerp van architect C. Pil (Oostende), cf. signering rechts op de plint. Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.

Volgens kadaster bevinden zich in de 19de eeuw op de plaats waar het volumineus pand wordt opgetrokken twee woonhuizen, die in 1849 worden samengevoegd tot één groot pand. In 1902-1903 wordt in opdracht van de weduwe van Augustus D'Haeyere-Vandermeulen de nieuwbouw gerealiseerd. In de literatuur wordt vermeld dat hier tijdelijk het z.g. "Institut Communal de Demoiselles" was gevestigd. In 1922 wordt het pand verkocht aan Valentijn Coulier, die op de begane grond een groente- en fruitzaak laat onderbrengen. In 1965 laat eigenaar A. Coulier in het hotel een lift plaatsen en maakt het kadaster gewag van een "merkelijke verbetering", wellicht een opknapbeurt ten behoeve van de hoteluitbating, het toenmalige "Hôtel du Nord".
Volumineus en beeldbepalend eclectisch pand, getypeerd door toepassing van zowel neoclassicistische elementen (opbouw) als renaissancemotieven (ornamentiek). Witbeschilderde risalietgevel van vijf/zes traveeën en drie bouwlagen op deels gecementeerde pui met geblokte arduinen penanten en plint onder mansardedak (leien en pannen, nok evenwijdig met straat). Geschilderde houten kroonlijst op consoles. Centraal dakvenster rijkelijk uitgewerkt en gedecoreerd als halsgevel met gebroken segmentfronton waarboven gebogen fronton met schelpmotief, geflankeerd en bekroond door obelisken. Links en rechts twee houten dakkapellen met gebogen fronton. Gelede bovenverdieping gekenmerkt door onopvallende asymmetrie; rechthoekige muuropeningen in omlijsting, in tweede bouwlaag gemarkeerd door spel van diverse afdekkingen, met name rondbogig of driehoekig fronton met sluitsteen of vlak hoofdgestel. Erker in tweede bouwlaag uitlopend over twee traveeën (wellicht toevoeging van later doch evenwel vóór 1945, cf. iconografie). Begane grond gekenmerkt door drieledige fraaie houten pui met afgeronde inkompartij en glazen vleugeldeur; sierlijk uitgewerkt met o.m. twee losstaande gietijzeren zuiltjes en luifel op uitgelengde arduinen consoles. Rechts beglaasde poort, links dienstdeur, beiden deels beglaasd en voorzien van ijzeren hekwerk met korfboogvormig bovenlicht, links boven geprofileerde rechte tussendorpel. Links voetenschraper.
Interieur in 2004 enigszins verwaarloosd door leegstand, doch behouden inwendige structuur van het voormalige hotel. Linkerzij-ingang leidt naar inkom met marmeren lambrisering en trap, stucwerk op plafonds (verdeeld in verschillende velden) en wanden (lijstwerk en pilastermotief); nieuwe tegelvloer. Rechts toegang tot voormalige grote verbruikzaal van het hotel; achteraan dienstruimtes, o.m. keuken. Natuurstenen trap waarvan de trappaal en een deel van de ijzeren leuning verwijderd werden. Houten trap naar tweede verdieping en zolder; lambrisering in stuc. Bovenverdiepingen telkens met centrale gang waarop voormalige gastenkamers aan straat- en achterzijde uitkomen. Kamers met veelal eenvoudige marmeren schouwen en stucplafonds met lijstwerk en rozetten. Enkele behouden veelkleurige cementtegelvloeren, o.m. op tussenverdieping.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002353 en W/01952.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende, 1849/4, 1886/8, 1903/3.
STADSARCHIEF OOSTENDE, Bouwdossiers, Oostende, 1965/389.
MEULEMEESTER J.L., Pil, Carolus (Charles) Ludovicus, in : Nationaal Biografisch Woordenboek, 15, 1996, p. 596-598.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Groentemarkt

Groentemarkt (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.