erfgoedobject

Hospitaalcomplex Hendrik Serruysziekenhuis

bouwkundig element
ID
55519
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55519

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kaïrostraat nr. 84. Hendrik Serruysziekenhuis. Teruggaand op het Sint-Janshospitaal gelegen intra muros in de voormalige West-, nu Adolf Buylstraat, opgericht in 1764, opgeheven met de Franse Revolutie en ca. 1830 opnieuw opgestart door zusters augustinessen. 1872-1874: inhuldiging van nieuw ziekenhuis op toenmalig grondgebied van Mariakerke en Stene, naar ontwerp van J.-L.-F. Rosseels, hoofdconducteur bij de diensten van Bruggen en Wegen.
Anno 2004 : grondige verbouwing cf. o.m. nieuwbouw op binnenplaatsen, nieuw schrijnwerk.
Hospitaalcomplex begrensd door Kaïrostraat ten noorden, Koninginnelaan ten westen en Edith Cavellstraat ten oosten. Aan l.g. straat, oudst bewaarde gedeelte in neogotische stijl: vier vleugels met één à twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen) gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats. Baksteenbouw met verwerking van arduin. Typerende, aflijnende keperboogfriezen en getoogde muuropeningen onder uitkragende druiplijst.
Laag poortgebouw (nok evenwijdig met straat) van zeven traveeën. Geaxeerd op Hospitaalstraat, centraal risaliet met spitsbogige doorgang waarboven resp. jaarcartouche 1874, casement met opschrift "HOSPITAAL" en stadswapen in getrapt fronton met vaasbekroning tussen soortgelijk afgewerkte, oplopende hoekpilasters. Aansluitende balustrade voorzien van vierpasversiering.
Links en rechts, haaks aansluitende hoge vleugels van elf traveeën; risalietvormende straat- èn zijpuntgevels met schouderstukken, lichtgleuven en keperbogig tweelicht in de geveltop; o.m. behouden neogotisch houtwerk.
Anno 2004 schrijnwerk vernieuwd.

Lijstgevels aan binnenplaatszijde doorbroken door centraal tegenover ingang haaks opgestelde kapel, type hallenkerk onder één zadeldak (leien). Midden- en zijbeuken van vier traveeën; hoofdkoor met één rechte travee en driezijdige sluiting. Risalietvormende puntgevel van drie traveeën, met op elkaar gestelde hoeksteunberen, schouderstukken, en spitsboogfries overgaand in polygonale sokkel van verdwenen houten dakruiter. Omlijste tudorboogdeur tussen rechthoekige tweelichten; erboven, spitboogvensters o.m. centraal tweelicht; neogotisch maaswerk en glas-in-lood. Zijgevels en koor op soortgelijke gestut, verlicht en afgelijnd.
Interieur. Portaal: spitsbogige, houten kapeldeur met briefpanelen en driepas in het bovenlicht. Typerende, grijsbeschilderde kapelruimte overkluisd met kruisribgewelven op hoge smalle zuilen van gietijzer met knoppenkapiteel en op soortgelijk geprofileerde kraagstenen in zijmuren. Voorts neogotische aankleding cf. doksaal, sokkellambrisering, hoofdaltaar en biechtstoel. Figuratieve glasramen in koor uit begin jaren 1960 naar ontwerp van E.H. J. François (Oostende).

DREESEN J., Het burgerlijk hospitaal ofte Sint-Janshospitaal te Oostende, in De Plate, nov. 1976, p. 8-11.
VIEREN M., Het burgerlijk hospitaal te Oostende, in Lange Nelle, 2, 1990, p. 72-73.
VIEREN M., Het burgerlijk hospitaal te Oostende, in Lange Nelle, 3, 1991, p. 3-9.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hospitaalcomplex Hendrik Serruysziekenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55519 (Geraadpleegd op )