Eenheidsbebouwing van eclectische burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hotel-pension 'Camelias-Salambo'
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Kemmelbergstraat, Koningsstraat
Locatie Kemmelbergstraat 7-13, Koningsstraat 64-66, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Eclectisch burgerhuis
gelegen te Kemmelbergstraat 7 (Oostende)

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-2003.

omvat de bescherming als monument Eclectisch burgerhuis
gelegen te Kemmelbergstraat 9, Kemmelbergstraat 9A (Oostende)

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-2003.

omvat de bescherming als monument Eclectisch burgerhuis
gelegen te Kemmelbergstraat 11 (Oostende)

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-2003.

omvat de bescherming als monument Eclectisch burgerhuis
gelegen te Kemmelbergstraat 13, Koningsstraat 66 (Oostende)

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Kemmelbergstraat nrs. 7-13. Eenheidsbebouwing van eclectische enkelhuizen makende de hoek met de Koningstraat (nrs. 64-66). Net als de panden Koningstraat nrs. 64-66 zijn de panden nrs. 7 en 9 gebouwd in 1897; nrs. 11 en 13 reeds gebouwd in 1893 (inscripties tussen gebroken frontons in Kemmelbergstraat) naar ontwerp van architect J. Gobin (Oostende) (cf. inscriptie in plint). Het complex wordt gebouwd op de plaats waar oorspronkelijk, volgens de benaming gegeven in de mutatieschetsen van het kadaster, een 'panoramatoren' staat. Deze toren met diameter van 40 meter wordt afgebroken in 1892 waarna de vrijgekomen terreinen verkaveld worden. De bouwheer van deze eenheidsbebouwing is August-Armand Dereere-Vandorpe, aannemer te Oostende. Hoekhuizen in interbellum gebruikt als hotel-pension "Camelias-Salambo". Beschermd als monument bij M.B. van 20/01/2003.
Enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain, onder zadeldak, verlevendigd met dakvensters en -kapellen. Gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen op vlakke plint, afgelijnd door kroonlijst op klossen en getypeerd door neo-Vlaamse-renaissance-ornamentiek, cf. frontons, klossen, diamantkoppen, cartouches, wortelmotieven en de verdwenen gevelbekroningen. Drie venstertraveeën uitgewerkt als risaliet met tuitgevel. Eerste verdieping gemarkeerd door afwisselend ronde smeedijzeren balkons en trapezoïdale erkers onder balkons; deels bewaard. Korfbogige muuropeningen, op bel-etage met omlijsting en wortelmotieven, op eerste verdieping geflankeerd door pilasters met Ionische kapitelen; op tweede verdieping rechthoekige vensters met geprofileerde omlijsting en frontonbekroning.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002238 en W/01858.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende, 1897/8.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale Leggers, Oostende, artikels 2796, 3101, 3920.
HOSTYN N., Architecten en architectuur te Oostende tijdens het interbellum - 9, in De Plate, 1988, p. 280.
VAN CAILLIE A., Oostende in Beeld, deel 4, Blankenberge, 1989, nr. 89.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kemmelbergstraat

Kemmelbergstraat (Oostende)

omvat Eclectisch burgerhuis

Koningsstraat 64, Oostende (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.