erfgoedobject

Eenheidsbebouwing van eclectische burgerhuizen

bouwkundig element
ID
55566
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55566

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van eclectische enkelhuizen makende de hoek met de Koningsstraat (nummers 64-66) en de Kemmelbergstraat (nummers 7-13). Net als de panden Koningsstraat nummers 64-66 zijn de panden Kemmelbergstraat nummers 7 en 9 gebouwd in 1897; nummers 11 en 13 reeds gebouwd in 1893 (inscripties tussen gebroken frontons in Kemmelbergstraat) naar ontwerp van architect J. Gobin (Oostende) (zie inscriptie in plint). Het complex wordt gebouwd op de plaats waar oorspronkelijk, volgens de benaming gegeven in de mutatieschetsen van het kadaster, een 'panoramatoren' staat. Deze toren met diameter van 40 meter wordt afgebroken in 1892 waarna de vrijgekomen terreinen verkaveld worden. De bouwheer van deze eenheidsbebouwing is August-Armand Dereere-Vandorpe, aannemer te Oostende. Hoekhuizen in interbellum gebruikt als hotel-pension "Camelias-Salambo".

Enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain, onder zadeldak, verlevendigd met dakvensters en -kapellen. Gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen op vlakke plint, afgelijnd door kroonlijst op klossen en getypeerd door neo-Vlaamse-renaissance-ornamentiek, zie frontons, klossen, diamantkoppen, cartouches, wortelmotieven en de verdwenen gevelbekroningen. Drie venstertraveeën uitgewerkt als risaliet met tuitgevel. Eerste verdieping gemarkeerd door afwisselend ronde smeedijzeren balkons en trapezoïdale erkers onder balkons; deels bewaard. Korfbogige muuropeningen, op bel-etage met omlijsting en wortelmotieven, op eerste verdieping geflankeerd door pilasters met Ionische kapitelen; op tweede verdieping rechthoekige vensters met geprofileerde omlijsting en frontonbekroning.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archiefnummers DW002238 en W/01858.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Oostende, 1897/8.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Leggers, Oostende, artikels 2796, 3101, 3920.
 • HOSTYN N. 1988: Architecten en architectuur te Oostende tijdens het interbellum - 9, De Plate, 280.
 • VAN CAILLIE A. 1989: Oostende in Beeld, deel 4, Blankenberge, nummer 89.
 • VAN CAILLIE A. 1991: Oud Oostende in Beeld, deel 5, Blankenberge, nummer 126.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Er werden nieuwe gietijzeren balustrades geplaatst waar die verdwenen waren. 

 • Informatie verkregen van de stad Oostende (21 december 2022).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Is deel van
  Kemmelbergstraat

 • Is deel van
  Koningsstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eenheidsbebouwing van eclectische burgerhuizen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55566 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.