Eclectisch burgerhuis Flandre-Villa

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Kemmelbergstraat
Locatie Kemmelbergstraat 23, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Eclectisch burgerhuis Flandre-Villa

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Flandre-Villa

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Kemmelbergstraat nr. 23. Z.g. "FLANDRE-VILLA" cf. inscriptie boven deur. Eclectisch enkelhuis met bel-etage volgens de mutatieschetsen daterend van 1889, gesigneerd architect en bouwheer A. Dujardin (Luik). Dit woonhuis vertoont een analoge architecturale uitwerking als nr. 26. Beschermd als monument bij M.B. van 20/01/2003.
Woonhuis bestaande uit een souterrain, drie en een halve bouwlaag, één brede midden- en twee smalle zijtraveeën. Hoge arduinen plint met signatuur en een brede rechthoekige kelderopening. Met schijnvoegen gecementeerde en beschilderde trapgevel geflankeerd door overhoekse fioelen en bekroond door bolvormig topstuk. De brede venstertravee wordt benadrukt door over de tweede en derde bouwlaag gestapelde vijfzijdige houten erkers met uitgewerkte kroonlijsten en bekronende balkonleuning van halfrond topvenster in geblokte omlijsting op uitgewerkte consoles; aansluitende zijbalkons ter hoogte van de tweede bouwlaag. Getoogd bel-etagevenster met ijzeren leuning. Rondboogdeur voorzien van bovenlicht. Deels beglaasde paneeldeur, voorts vernieuwd schrijnwerk.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002238 en W/01858.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kemmelbergstraat

Kemmelbergstraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.