Eclectisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Kemmelbergstraat
Locatie Kemmelbergstraat 24, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Eclectisch burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Kemmelbergstraat nr. 24. Eclectisch breedhuis met bel-etage uit het einde van de 19de eeuw. Dit woonhuis vormt samen met het belendende pand nr. 26 een vrij gaaf bewaard samenstel van belle- epoque-architectuur. Beschermd als monument bij M.B. van 20/01/2003.
Woonhuis bestaande uit een souterrain, vier bouwlagen met naar boven toe afnemende hoogte, één brede midden- en twee smalle zijtraveeën onder platdak. Beschilderde gecementeerde lijstgevel met arduinen pui. Verticaliserende opstand aangegeven door halfronde hoekpilasters per verdieping gestapeld en verschillend uitgewerkt; anderzijds wordt de horizontale geleding aangegeven door de geprofileerde lijsten. Accoladebogige bel-etage met beglaasde loggia boven getraliede kelderopening tussen twee deels beglaasde deuren voorzien van bovenlicht. De tweede bouwlaag wordt centraal gemarkeerd door een rechthoekige erker: getoogd venster tussen Ionische pilasters; mascaron op de borstwering; uitgewerkte kroonlijst met bas-reliëf; bekronende balkonbalustrade voorzien van hoekvazen. Rechthoekige bovenvensters, o.m. met schelpvulling in boogvelden; gietijzeren leuningen op vierde bouwlaag. Brede, beborde kroonlijst op gebogen consoles.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002238 en W/01858.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kemmelbergstraat

Kemmelbergstraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.