Eclectisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Kemmelbergstraat
Locatie Kemmelbergstraat 34, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Eclectisch burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Kemmelbergstraat nr. 34. Neorenaissancegetint enkelhuis met bel-etage uit het einde van de 19de eeuw. Deze woning vormt samen met de belendende panden "GITTA HOUSE" (nr. 30) en "VILLA TABORA" (nr. 32) een vrij gaaf ensemble van belle-epoque-architectuur. Beschermd als monument bij M.B. van 20/01/2003.
Breedhuis bestaande uit een souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak. Beschilderde gecementeerde lijstgevel op bel-etage verlevendigd met imitatiebanden; arduinen plint met getraliede brede kelderopening. Brede venstertravee op de bovenverdieping getypeerd door balkons o.m. halfrond als pendant van rechthoekige in smalle travee; de balkons rusten op uitgewerkte gegroefde consoles. De smalle travee wordt op de tweede bouwlaag voorts gemarkeerd door een deurvenster in omlijsting van Ionische pilasters onder gebroken fronton. Gekorniste kroonlijst. Centrale dakkapel met voluten en gebogen kroonlijst voorzien van gestrekte uiteinden. Recenter houtwerk cf. balkonleuningen, omlijsting van bel-etagevenster en paneeldeur met florale motieven.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002238 en W/01858.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kemmelbergstraat

Kemmelbergstraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.