Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Herberg De Pellecaen
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 10, 10A, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis: ingangsdeur en -omlijsting
gelegen te Kerkstraat 10 (Oostende)

Deze bescherming is geldig sinds 08-02-1946.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis: linkerdeel
gelegen te Kerkstraat 10 (Oostende)

Deze bescherming is geldig sinds 03-10-1997.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis: rechterdeel
gelegen te Kerkstraat 10A (Oostende)

Deze bescherming is geldig sinds 03-10-1997.

Beschrijving

* Kerkstraat nrs. 10-10A. Eertijds herberg z.g. "DE PELLECAEN", reeds vermeld in de 17de eeuw; huidig pand in kern 18de-eeuws.
Oorspronkelijk vermoedelijk één pand, in 1938 opgesplitst in twee woningen. Niettemin is de gevel opgevat als één geheel met dubbelhuisopstand. Het huidige uitzicht dateert voornamelijk uit de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw; bij deze eclectische geveluitwerking bleef de merkwaardige 18de-eeuwse inkompartij met arduinen omlijsting en houtwerk in rococostijl behouden en inspireerde wellicht tot het gebruik van neorococo- en neoclassicistische elementen. Ingansgsdeur met omlijsting beschermd als monument bij R.B. van 8/02/1946; geheel beschermd als monument bij M.B. van 3/10/1997.
Breedhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën onder plat dak; nr. 10 beslaat de drie linkertraveeën waaronder de deurtravee. Bepleisterde en witbeschilderde klokgevel zonder top, verlevendigd met imitatiebanden onder de puilijst; arduinen plint. Rechthoekige bovenvensters - op tweede bouwlaag met afgeronde bovenhoeken - voorzien van gietijzeren leuningen en opgenomen in geriemde omlijsting, doorgetrokken over de verdieping; medaillonfries tussen trigliefen ter hoogte van de borstwering; soortgelijk spitsboogfries, resp. aansluitend bij de centrale rondboognis van de geveltop en als bekroning uitlopend op palmetversiering voor de bovenste hoekvensters. Accoladeboogvormige benedenvensters, rechts samengevoegd tot één groot uitstalraam. Fraaie accoladeboogdeur met arduinen omlijsting in rococostijl: geprofileerd kwarthol beloop met neuten, rocaillesluitsteen bekroond met pelikaanvoorstelling, loofwerk in de zwikken; waaiervormig bovenlicht met uitgewerkte sluitsteen onder gebogen druiplijst met gestrekte uiteinden. Bewaard deurhoutwerk.
Sobere achtergevels, gecementeerd en voorzien van rechthoekige muuropeningen.
Interieur. Overwegend 19de-eeuws met uitzondering van nog enkele bewaarde elementen uit de 18de eeuw. Gang: marmeren zwart-witte tegelvloer en erop uitgevende 18de-eeuwse salondeuren links; beglaasde deur naar trappenhuis met sluitwerk in neo-Lodewijk XVI-stijl. Salon aan straatzijde: witmarmeren schouwmantel en stucplafond met grote rozetten in hoeken in trant van geveldecoratie en derhalve laat 19de-eeuws of uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Via vleugeldeur aansluitend salon: soortgelijke aankleding met bruin-roodmarmeren schouwmantel en stucplafond met cassetten voorzien van spiegels en zware rozetten. 19de-eeuwse trap met gietijzeren leuning. Voorkamer op tweede bouwlaag in rococostijl en bepleisterd plafond met huisbalk.
Tuinhuisje Kerkstraat nr. 10 in noordelijke tuinhoek: ingepand ondiep gebouwtje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, eind 19de eeuw. Puntgevel van donkere baksteen met gebruik van lichtere voor kruismotieven en vensteromlijstingen; opgelegd voegwerk. Rechthoekige muuropeningen; benedenvensters met bakstenen onderdorpels en gietijzeren roedeverdeling; ruitvormig bovenvenster met dito vierlob.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002036, W/01121 en W/01122.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.