erfgoedobject

Eenheidsbebouwing van vier eclectische burgerhuizen

bouwkundig element
ID
55610
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55610

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Koningstraat nr. 66. Eclectisch burgerhuis volgens kadaster opgetrokken in 1897, samen met naastliggend pand nr. 64 deel van belle-epoque-ensemble makende de hoek *Kemmelbergstraat nrs. 7-13. Kemmelbergstraat nrs. 11-13 reeds gebouwd in 1893 naar ontwerp van architect J. Gobin (Oostende) (cf. inscriptie in plint). Het complex wordt gebouwd op de plaats waar oorspronkelijk, volgens de benaming gegeven in de mutatieschetsen van het kadaster, een 'panoramatoren' staat. Deze toren met diameter van 40 meter wordt afgebroken in 1892 waarna de vrijgekomen terreinen verkaveld worden. De bouwheer van deze eenheidsbebouwing is August-Armand Dereere-Vandorpe, aannemer te Oostende. Hoekhuizen in interbellum gebruikt als hotel-pension Camelias-Salambo. Beschermd als monument bij M.B. van 20/01/2003.
Enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain, onder zadeldak, verlevendigd met dakvensters en -kapellen. Gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen op vlakke plint, afgelijnd door kroonlijst op klossen en getypeerd door neo-Vlaamse-renaissance-ornamentiek, cf. frontons, klossen, diamantkoppen, cartouches, wortelmotieven en de verdwenen gevelbekroningen. Drie venstertraveeën uitgewerkt als risaliet met tuitgevel. Eerste verdieping gemarkeerd door afwisselend ronde smeedijzeren balkons en trapezoïdale erkers onder balkons; deels bewaard. Korfbogige muuropeningen, op bel-etage met omlijsting en wortelmotieven, op eerste verdieping geflankeerd door pilasters met Ionische kapitelen; op tweede verdieping rechthoekige vensters met geprofileerde omlijsting en frontonbekroning.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende, 1897/8.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale Leggers, Oostende, artikels 2796, 3101, 3920.
HOSTYN N., Architecten en architectuur te Oostende tijdens het interbellum - 9, in De Plate, 1988, p. 280.
VAN CAILLIE A., Oostende in Beeld, deel 4, Blankenberge, 1989, nr. 89.
VAN CAILLIE A., Oud Oostende in Beeld, deel 5, Blankenberge, 1991, nr. 126.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenheidsbebouwing van vier eclectische burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55610 (Geraadpleegd op )