erfgoedobject

Stedelijke Basisschool Astrid - Van Imschoot

bouwkundig element
ID: 55616   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55616

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kroonlaan nr. 18. Stedelijke basisschool Astrid - Van Imschoot. Gebouwd in 1923-1926 vermoedelijk naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) als gratis lagere jongens- en meisjesschool nr. 7 met bewaarafdeling. De school start onder de naam van de straat, Kroonlaan. De eerste jaren wordt les gegeven in barakken gelegen op de nog hoofdzakelijk braakliggende terreinen van de nieuwe wijk. In 1925 worden plannen en bestekken naar de Commissie van Openbare Werken gestuurd. Nergens in de notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad wordt een architect vermeld, waardoor hoogst waarschijnlijk de dienst van A. Verraert ook voor de plannen van dit openbaar gebouw heeft gezorgd. De Gemeenteraad wijst de bouw van de school op 22 januari 1926 toe aan de firma Van Velthem, Lindekens & Co. De bouw begint kort daarna: er wordt een langwerpig complex gebouwd bestaande uit een apart gedeelte voor jongens (links) en voor meisjes (rechts), met aparte ingangen, lokalen en speelplaatsen, aan beide zijden van een grote overdekte speelhal. Het overgrote deel van het bouwblok tussen Kroonlaan en Leeuwerikenlaan wordt ingenomen door de school; kant Leeuwerikenlaan is ingenomen door rijhuizen die aan de achterzijde van de speelplaatsen grenzen. In 1952 vindt de splitsing van de school plaats in de Van Imschootschool voor jongens (naar August Van Imschoot: gemeenteraadslid en schepen van onderwijs) en de Astridschool voor de meisjes en de bewaarafdeling (naar de Belgische koningin Astrid). In 1971 opnieuw een school onder een gecombineerde naam.

Eclectisch schoolcomplex ingeplant op een langwerpig, gr.m. rechthoekig bouwperceel. Een grote overdekte schoolhal, aan beide zijden geflankeerd door een overdekte galerij, snijdt het perceel in twee delen, de jongensschool en de meisjesschool met bijhorende bewaarschool. Langs de Kroonlaan bevindt zich een uitgestrekte klassenvleugel, waarvan de lange rij klassen aan de kant van de speelplaats toegankelijk is via een gang die over de volledige lengte van de school loopt, tegen de straatkant. Ter hoogte van de drie ingangen is de gang onderbroken door een trappenhuis. Aan de overkant van de speelplaatsen, bakstenen muren met refter, keuken en werkplaats. Aan de korte zuidzijde van het perceel (kant bewaarschool) bevindt zich een tweede, kleinere overdekte zaal.
De school heeft een belangrijke impact op de straat door zijn hele lange straatvleugel van één à twee bouwlagen en tweeëndertig traveeën onder zadeldaken (nok evenwijdig met straat, kunstleien) onderbroken door geknikte schilddaken (nok loodrecht op straat). De drie oorspronkelijke onderdelen van de school (jongens, meisjes, kleuters) hebben hun eigen ingang, gemarkeerd door poortrisalieten met opschriften voorzien van stadswapen, resp. "JONGENSSCHOOL", "MEISJESSCHOOL", "BEWAARSCHOOL". Centraal het administratief gedeelte met provinciewapen en neo-Vlaamse-renaissance-ornamenten in bovenste vensterboogvelden. Gele baksteenbouw met gebruik van witte bakstenen voor horizontale banden; arduinen plint. Gevelritmering door middel van kolossale pilasters; aflijnend baksteenfries. Hoge risalieten o.m. als Brugse travee met oculus bovenaan. Begane grond met getoogde muuropeningen onder druiplijst. Rondbogige bovenvensters, op halve verdieping als tweelicht. Achtergevels in een aansluitende, eenvoudige stijl. Haakse vleugels eveneens aansluitend, voorzien van deurvensters. Centrale vleugel met schoolhal aan beide zijden voorzien van mooie onverdekte galerij met scheibogen rustend op arduinen zuilen.
Interieur. Authentiek bewaard schoolinterieur, getypeerd door een verzorgd materiaalgebruik. Opmerkelijkste interieurelementen zijn de beide overdekte hallen, waarvan de centrale hal wellicht bedoeld als "préau" of overdekte, eerder representatieve hal van de school, en de kleinere als gymzaal. Beide vallen op door hun overkapping, een ijzeren structuur met historiserende donkere houtbekleding, getypeerd door geajoureerde houten consoles, hangende bolornamenten, smeedijzeren trekkers. Grote zaal voorzien van tegellambrisering en witte, gepleisterde muren; podium aan oostelijk uiteinde, om gebruik als feest- en evementenzaal mogelijk te maken; nieuwe sportvloer. Kleine zaal met dito lambrisering en met mooie, houten zitbanken tegen de muur; vlakke gepleisterde muren, nieuwe sportvloer. Verzorgd gebruik van hout eveneens in de gangen, voor de beglaasde scheidingswanden van de trappenhuizen. Fraaie natuurstenen trappen met smeedijzeren leuningen. Gangen getypeerd door een ruitvormig patroon in de veelkleurige tegelvloeren (rood, geel, zwart), dezelfde vloeren ook aanwezig in de overdekte galerijen op de speelplaatsen, en in de klaslokalen. In de gangen bepalen de lange rijen geëmailleerde kapstokjes mee de authentieke sfeer van het gebouw. Wanden in gangen en lokalen wit gepleisterd. Buitenschrijnwerk is vervangen.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002375.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende 3, 1920/28, 1929/8, 1981/33, 1983/26.
De lagere school in België van de Middeleeuwen tot nu, Tentoonstellingscatalogus, Brussel, 1987.
D'HOKER M. en VERPOEST L., Terug naar school, onderwijsgebouwen vroeger en nu, Brochure Open Monumentendag Vlaanderen, 1992.
NARJOUX F., Les écoles publiques en Belgique et en Hollande. Construction et installation. Parijs, 1878.
VANDEN WEGHE H., 150 jaar stedelijk lager onderwijs Oostende, De Haan, 1987.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Delepiere, Anne Marie, Kerrinckx, Hans, Callaert, Gonda, Hooft, Elise


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stedelijke Basisschool Astrid - Van Imschoot [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55616 (Geraadpleegd op 22-05-2019)