Eenheidsbebouwing van sociale woonhuizen van 1930

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Ambachtenstraat, Ontvoogdingsstraat
Locatie Ambachtenstraat 47-73, Ontvoogdingsstraat 67-73, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).
  • Thematische inventarisatie sociale woningbouw (thematische inventarisatie: 01-10-2011 - 31-08-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Rij van achttien woningen, begin jaren dertig gerealiseerd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp naar ontwerp van architect Gaston Boghemans (Menen).

In februari 1930 keurde de Nationale Maatschappij voor Goedkoope Woningen en Woonvertrekken de plannen en aanbesteding goed voor negentien sociale woningen in de Ambachtenstraat en Ontvoogdingstraat te Menen. Opdrachtgever was de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp, architect Gaston Boghemans (Menen) en aannemer O. Bouckenooghe (Beselare). Deze woningen waren relatief duur, met een bouwprijs van bijna 50.000 fr. per woning. Uiteindelijk werden slechts achttien woningen opgetrokken, waarschijnlijk omwille van de bouw van een elektriciteitscabine (naast Ontvoogdingsstraat 71).

Typisch voor de jaren dertig sociaal huisvestingsproject bestaande uit een rij arbeidershuizen met lijstgevels onder zadeldak. De gevels vertonen invloeden van de art deco in het contrasterende kleurgebruik (rode en gele baksteen), de deur- en raamopeningen met afgeschuinde bovenhoeken, de gecementeerde en witgeschilderde lateien met waterlijst, en het originele, witgeschilderde schrijnwerk. Dezelfde architect (Gaston Boghemans) ontwierp in de buurt vrijwel identieke huizen aan de Esplanadestraat 36-38 (1929) en de Esplanadestraat 49 (1934) en hij gebruikte eenzelfde architecturale vormgeving voor een winkel-woonhuis in de August Debunnestraat 55 (1932) en een burgerhuis aan de J. en M. Sabbestraat 107 (1928).

Evaluatie

Architecturale waarde als een typisch voorbeeld van sociale huisvesting tijdens de jaren dertig, de art deco en het oeuvre van Gaston Boghemans te Menen. Erfgoedelementen die deze waarde ondersteunen zijn de homogeniteit, de schaal (laagbouw), de vorm van de muuropeningen, het coloriet en de materialiteit (contrast tussen de rode en gele baksteen).

  • DE GUNSCH A. & DE LEEUW S. met medewerking van SCHEIR O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, onuitgegeven werkdocumenten.
  • L’Habitation à Bon Marché, 1930, 3, 59 & 61.

Bron: -

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.