Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Boerendreef
Locatie Boerendreef 50, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve met losse bestanddelen: boerenwoning
gelegen te Boerendreef 50 (Menen)

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

Beschrijving

Dieper in gelegen laat 18de-eeuwse - begin 19e-eeuwse hoeve met zuidoostelijke erfoprit gemarkeerd door ijzeren hek. Huisweide afgezet door meidoornhaag. Aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (1843) met enigszins gewijzigde configuratie; woonhuis behield dezelfde ligging. Volgens de kadastrale gegevens wordt in 1861 het boerenhuis verbouwd, de stalvleugel wordt vergroot en ten westen wordt de huidige schuur gebouwd en wordt het zuidelijke volume afgebroken. Losse verankerde bakstenen bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom erf. Ten noordwesten woonhuis van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak bekleed met Vlaamse pannen. Parement met sporen van rode gevelafwerking. Met schijnvoegen gecementeerde plint. Derde travee links, via trapje van twee treden deur naar zolder. Rechthoekige muuropeningen met behouden schrijnwerk zie schuiframen met roedeverdeling en luiken. Geschilderde tegels als onderdorpels. Achtergevel met twee blokvensters met diefijzers. Gaaf bewaard interieur met o.m. typische grote 'Vlaamse' haard. Ten westen dwarsschuur opgetrokken ca. 1860 (cf. kadastrale gegevens) met geïncorporeerd wagenhuis en aardappelkelder. Bakstenen stoep. Rondboogpoort onder druiplijst. Klinket in de houten poort. Ten oosten stalvleugel met verweerde natuurstenen jaarsteen in zijpuntgevel. Ten noordoosten bakhuisje.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: mutatieschetsen, Menen, 1861/schets 28; 1863/schets 4.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.