Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Bilzen
Straat Leten
Locatie Leten 25, Bilzen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bilzen (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gerestaureerde hoeve met losstaande bestanddelen, twee tegenover elkaar liggende gebouwen aan het erf, aan straatzijde door een ijzeren hek met voetgangersdoorgang afgesloten. De inplanting dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw; de hoeve bestond toen echter slechts uit één gebouw. In de tweede helft van de 19de eeuw bestonden beide gebouwen doch zij waren achteraan het erf verbonden door een derde vleugel. Gebouwen in stijl- en regelwerk (ankerbalkgebint met gepikte timmer op een bakstenen stoel) onder zadeldaken (mechanische pannen).

Woonhuis ten noorden van het erf, van vijf traveeën met aangebouwde travee tegen linker zijgevel, en één bouwlaag. De opstelling van de timmer in de voorgevel werd bij de restauratie waarschijnlijk gewijzigd, evenals de muuropeningen. De timmer in de achtergevel schijnt origineel: zes gebintstijlen, drie regels en drie gebintstijlschoren. Ook de kleine vensters zijn waarschijnlijk origineel. Het kapgebint is een ankerbalkstandjuk met geschoorde nokstijl. Recente, witgekalkte vullingen.

Stal-schuur ten zuiden. Het gebouw van drie traveeën is ongeveer even lang als het woonhuis. De timmer, evenals de lemen vullingen zijn oorspronkelijk. De muuropeningen zijn aangepast. Houten latrine onder lessenaarsdakje tegen de eerste travee der voorgevel.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leten

Leten (Bilzen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.