Kasteelhoeve La Haute Cense

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Grondwetstraat
Locatie Grondwetstraat 101, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve La Haute Cense

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteelhoeve La Haute Cense: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 13-01-1978.

omvat de bescherming als monument Kasteelhoeve La Haute Cense: boerenwoning
gelegen te Grondwetstraat 101 (Menen)

Deze bescherming is geldig sinds 13-01-1978.

Beschrijving

* Grondwetstraat nr. 101/ Prinses Paolalaan. Kasteelhoeve "La Haute Cense". Enige restant van de oorspronkelijke bebouwing binnen de wijk "de Barakken". Woonhuis beschermd als monument bij K.B. van 13 januari 1978, omgeving van het woonhuis beschermd als dorpsgezicht bij K.B. van 13 januari 1978.

Kasteelhoeve vermoedelijk omstreeks 1610 gebouwd in opdracht van de familie de Croy, die het nabijgelegen kasteel bezat. De huidige gebouwen dateren vermoedelijk uit de late 18de of de vroeg 19de eeuw. De hoeve was tot het einde van de 18de eeuw, samen met de "Basse Cense" gelegen aan de Roterijstraat, de enige grote landbouwuitbating gelegen tussen de Leie en de huidige Franse grens op een gedeelte van Frans-Vlaanderen dat door Lodewijk XVI in 1779 afgestaan werd aan het stamland.

Eertijds gesloten vierkanthoeve met overdekte inrijpoort (sporen van zandstenen omlijsting) alsdusdanig aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Ten noorden, woonhuis met aandak en vlechtingen, in de huidige vorm opklimmend tot in de 18de eeuw, de natuurstenen onderbouw en de onderkeldering met tonggewelven duiden op een oudere kern.

Behouden stallingen ten oosten en ten westen, schuur ten zuiden van het erf verdween deels door brand en deels door de aanleg van de Prinses Paolalaan.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00437.

CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen, Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen, Deel I, Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Brugge, 2001, p. 145.

PILLE R., Haute Cense of Cense du Chasteau, in 't Wingheroen, jg. 2, nr. 4, 1978, p. 18-21.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grondwetstraat

Grondwetstraat (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.