Sint-Jozefskerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat St. Jozefsplein
Locatie St. Jozefsplein zonder nummer, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Jozefskerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Georiënteerde neogotische kruisbasiliek uit 1902-1903 naar ontwerp van Mullie (Izegem) of A. De Pauw. Driebeukige kerk met vierkante westtoren. Kerkplein met beeld van Heilige Jozef, afgezoomd met lindebomen.

1897: inrichting van de Barakken als aparte parochie.

De plattegrond ontvouwt: driebeukige kruisbasiliek met voorgeplaatste westertoren aan de zuidzijde gemarkeerd door ronde traptoren, schip van zes traveeën, transept met armen van twee traveeën en rechte sluiting en koor met zeldzame plattegrond, met name drie rechte traveeën en vijfzijdige sluiting. Doopkapel ter noorden, sacristie en andere dienstruimtes ten noordoosten en zuidoosten. Donkerrode baksteenbouw op natuurstenen plint onder kunstleien bedaking, schaars gebruik van natuursteen voor doorgetrokken onderdorpels, afzaten, dekstenen en maaswerk. Westtoren van vier geledingen onder achtzijdige spits met ijzeren kruis en torenhaan met links ronde traptoren onder leien spits. Toren getypeerd door haaks op elkaar gestelde versneden steunberen uitlopend op polygonale arkeltorentjes. Eenvoudige geprofileerde spitsboogingang, op de eerste geleding gekoppelde tweelichten verdiept in spitsboog. Blinde vensters op de derde geleding, op de vierde geleding gekoppelde galmgaten met torenuurwerk afgelijnd met spitsboogfries. Schip en zijbeuken geritmeerd door versneden steunberen en boogvormige muuropeningen ingevuld door spitsbogige drielichten. Transeptgevels met geprofileerde spitsboogvensters waarboven rozet. Hoeken gemarkeerd door haaks op elkaar gestelde steunberen. Koor eveneens geritmeerd door versneden steunberen en spitsbogige muuropeningen met glas-in-loodvensters.

Interieur: bepleisterde en beschilderde wanden geritmeerd door bakstenen spitsbogige scheibogen op ronde pijlers met knoppenkapiteel op achtzijdige sokkels. Schip overwelfd door bakstenen kruisribgewelf, ribben rustend op colonetten, opgevangen door zuilen. Vloer met geometrische patronen.

Mobilair. Communiebank uit de eerste helft van de 18de eeuw. Eikenhouten bank met op het linkergedeelte voorstellingen van Heilig Hart als symbool van Jezus Lam van de Apocalypsis en Heilig Hart als symbool van Maria. Op het rechtergedeelte: de pelikaan die zijn jongen voedt. Daarnaast neogotische communiebank van eikenhout uit het begin van de 20ste eeuw. Doopvont, koorgestoelte en preekstoel in neogotische stijl.

  • Archief VIOE, Plannenfonds Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, provincie West-Vlaanderen, Menen, Sint-Jozefskerk.
  • COOMANS T., Kerken in neostijlen in Vlaanderen. Ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor de bescherming en de monumentenzorg van het negentiende-eeuws kerkelijk architecturaal patrimonium in Vlaanderen. Eindverslag, Leuven, 2003, p. 90.
  • MULLE-OLIVIER L., Honderd jaar geleden ontstond de Sint-Jozefsparochie op de barakken, in 't Wingheroen, jg. 22, nr. 73, 1998, p. 1-9.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Menen, Brussel, 1976.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Datum tekst: 2004

Relaties

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.