Neoclassicistisch herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Ieperstraat
Locatie Ieperstraat 30, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Neoclassicistisch herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Imposant 19de-eeuws herenhuis. Volume reeds aangegeven op het primitief kadasterplan van 1830. In 1861 wordt de woning gedeeltelijk afgebroken en herbouwd in opdracht van A. Vandermeersch-Rouselle, fabrikant in Menen. In 1882-1883 wordt de woning uitgebreid in opdracht van A. Vandermeersch-Lagae, bankier uit Menen. Het parement wordt vernieuwd volgens de eigentijdse bouwtendenzen (neoclassicisme). Op het bouwplan wordt de deur echter weergegeven naast de poortdoorgang. Heden bevindt de deur zich centraal. In 1955 worden de achtergelegen bedrijfsgebouwen afgebroken.

Heden, imposant onderkelderd dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Decoratieve bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op arduinen plint. Benadrukte begane grond door de horizontaliserende schijnvoegen. Aflijnende geprofileerde kroonlijst op gekoppelde consoles waartussen leeuwenkopjes en panelenfries. Benadrukte poorttravee geflankeerd door muurpanelen met geprofileerde lijst. Boven de getoogde poortdoorgang zwaar arduinen balkon op voluutvormige consoles. Getoogde bovenvensters in geprofileerde omlijsting met sluitsteen en guirlande. Arduinen vensterbank rustend op uitgewerkte consoles, waartussen borstwering met centraal rozet. Vernieuwd schrijnwerk (PVC), gebaseerd op oud model. Beluikte benedenvensters met geajoureerd bovenpaneel. Kordonvormende arduinen onderdorpels rustend op voluutvormige consoles. Geprofileerde omlijsting en diamantkopsluitsteen. Uitgewerkte houten deur met getralied bovenlicht.

Gaaf bewaard eind 19de-eeuws eclectisch interieur met rijke aankleding.

  • STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks A, nr. 552.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ieperstraat

Ieperstraat (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.