Traditioneel diephuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Mutsaardstraat
Locatie Mutsaardstraat 14, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Traditioneel diephuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Traditioneel diephuis: gevels en daken
gelegen te Mutsaardstraat 14 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 08-06-1988.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis uit de 17de eeuw, vermoedelijk in oorsprong een éénkamerwoning, dat vandaag één geheel vormt met het aanpalende diephuis zijde Korte Noordstraat. Beide panden werden ingrijpend gerestaureerd in opdracht van de kunstschilder Willem Dolphyn (Antwerpen, 1935-Antwerpen, 2016), naar een ontwerp door de architect Kristiaan De Ridder uit 1984, voorbereid sinds 1982. Dolphyn, een kleinzoon van de schrijver Willem Elsschot (Alfons De Ridder), staat als ‘fijnschilder’ bekend voor stillevens. In 1974 richtte hij samen met zijn vader Victor Dolphyn de kunstenaarsgroep Nieuw-Klassieke Antwerpse School op.

Het diephuis met een gevelbreedte van vier/twee bij twee traveeën, omvat twee bouwlagen en een insteekverdieping onder een zadeldak (nok loodrecht op de Mutsaardstraat, leipannen). De trapgevel met gereconstrueerde top van vijf treden en overhoeks topstuk, was vóór de restauratie een bepleisterde en beschilderde puntgevel. Parement uit baksteenmetselwerk met sokkel, speklagen, hoek- en negblokken, kruiskozijnen en druiplijsten uit zandsteen, verankerd middels smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. Vierledige pui met insteek, opgebouwd uit hardstenen posten en lateien. Gereconstrueerde kruiskozijnen met kwartholle negblokken en druiplijst op de bovenverdieping. Tweeledige geveltop waarin een rechthoekig drielicht met lager middenluik, onder een rechthoekig luik en balkgat, alle met kwartholle negblokken en druiplijst. Een smeedijzeren windwijzer met een dolfijn op het topstuk, verwijst naar de naam van de bouwheer.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 18#62069 en 18#65042.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Mutsaardstraat

Mutsaardstraat (Antwerpen)

is gerelateerd aan Traditioneel diephuis

Mutsaardstraat 14, Korte Noordstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.