Windmolen De Goede Hoop

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Kortrijkstraat
Locatie Kortrijkstraat 396, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Molen De Goede Hoop

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Windmolen De Goede Hoop

Deze bescherming is geldig sinds 14-04-1944.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Kortrijkstraat nr. 396. Molen "De Goede Hoop", beschermd als monument bij K.B. van 14 april 1944.

Stellingmolen vermoedelijk opgericht in de tweede helft van de 18de eeuw als olie- en graanmolen, aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Datering "1755" op klauwijzer, wellicht afkomstig uit andere molen. De molen geldt als één van de oudste stenen windmolens van West-Vlaanderen wat af te leiden is uit de verticale stand van de vensters.

De molen was jarenlang in eigendom van de familie Vandenberghe. In 1854 uitbating door Louis Hollebeke, diens zoon Clemens plaatste er in 1890 een stoommachine in die vier jaar later verwijderd werd. De molen bleef in bedrijf tot 1946, waarna hij in verval raakte. Het naastgelegen molenaarshuis werd in 1966 afgebroken. Aangekocht door de stad Menen in 1981. Restauratie aangevat in 1993. De molen werd opnieuw maalvaardig gemaakt, terugplaatsen van stelling, wiekenkruis (vlucht 24 m.) en kap. Enkel de graanfunctie werd hersteld, het oliegedeelte werd niet meer gerestaureerd. Officiële inhuldiging op 29 april 1995.

Bakstenen stellingmolen, witbeschilderd in de loop van 2003, op een kleine kunstmatig opgehoogde heuvel. Typerende boven elkaar gestelde steekbogige muuropeningen, korfbogige benedeningang, ter hoogte van de stelling twee rondboogingangen. Gebroken kap met wolfsdak, bedekt met eterniet leien.

Olieslagerij op de benedenverdieping, twee toegangen naar de stelling op de 1ste zolder (meelzolder). Daarboven vier zolders: steenzolder, opslagruimte, luizolder en kapzolder.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00672.

DESLOOVERE G., De molen "De Goede Hoop", in De Leiegouw, XXXVIII, nr. 2, 1996, p. 187-196.

DEVLIEGHER L., De Molens in West-Vlaanderen, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt-Weesp, 1984, p. 305-307.

MATTELAER P., De molens van Menen, in De Leiegouw, XXIII, nr. 2, 1981, p. 379-400.

'Menens Molen moet malen' werd 'Menens molen maalt' in Werkgroep Westvlaamse molens V.Z.W. Mededelingenblad, jg. 11, nr. 2, 1995, p. 53-54.

VANDENDRIESSCHE A., Geschiedenis en karakteristieken van de molen "De Goede Hoop", in 't Wingheroen, jg. 13, nr. 2, 1989, p. 20-24.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kortrijkstraat

Kortrijkstraat (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.