erfgoedobject

Kazernegebouw met oefenplein

bouwkundig element
ID
55933
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55933

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig kazernegebouw of militair hospitaal, nu herbergt het gebouw onder meer de brandweer, het OCMW en het Rode Kruis.

Het hospitaal behoort tot de militaire infrastructuur van de Hollandse bezetting (1817-1830) en werd opgetrokken binnen bastion 2 van de versterking. Van 1830 tot 1914 werd het gebouw gebruikt door het Belgische leger voor de opleiding van rekruten. Op 11 november 1930 werd het gebouw overgedragen aan de stad, en werd het vredegerecht er in onder gebracht.

Imposant en beeldbepalend complex met aansluitend ten noorden driehoekig oefenplein. Gebouw op rechthoekige plattegrond, van twee bouwlagen en vijfentwintig traveeën. Rode baksteenbouw, aan straat- en zijgevels roodbeschilderd. Gecementeerde plint. Lage plint van arduinen blokken, zichtbaar aan de achtergevel. Later aangebracht schilddak (mechanische pannen), vermoedelijk was het gebouw oorspronkelijk bedekt met aarde.

Lijstgevel met dubbelhuisopstand geaccentueerd door een gecementeerd poortrisaliet met rondbogige doorgang, waarboven dito vensters en gesloten borstwering met centraal uitstekende pilaster, geflankeerd door balustrade. Huidig uitzicht enigszins afwijkend van plan van 1843. Analoge achtergevel met uitsparingen voor gootafvoeren. Oculi ter hoogte van de kroonlijst.

Interieur. Grosso modo behouden indeling zie plan van 1843. Symmetrisch opgetrokken geheel met dubbelhuisplattegrond: aangepast centraal poortrisaliet met links en rechts twee identieke vleugels bestaande uit een opeenvolging van haaks op het plein gelegen beuken van twee traveeën - één smalle travee ter hoogte van de eerste en de laatste travee - onder tongewelven; de beuken zijn van elkaar gescheiden door middel van dikke bakstenen muren. Centrale gang, over de ganse langsrichting van het gebouw, verbindt zowel op het gelijkvloers als op de verdieping de verschillende beuken via rondbogige doorgangen. Traphal links en rechts van poortrisaliet. Deels behouden houten zoldering bestaande uit moer- en kinderbalken tussen de twee bouwlagen. Brede arduinen vensteronderdorpels. Tweebeukige kelder onder tongewelven; beschilderde gebakken tegelvloer. Lagere kelder onder poortgebouw.

  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief W/00469.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kazernegebouw met oefenplein [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55933 (Geraadpleegd op )