Dorpscafé

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Café In den Hert
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Laarne
Deelgemeente Laarne
Straat Steentjestraat
Locatie Steentjestraat 3, Laarne (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laarne (adrescontroles: 01-05-2008 - 01-05-2008).
  • Inventarisatie Laarne (geografische inventarisatie: 01-09-2001 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpscafé

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Dorpscafé

Deze bescherming is geldig sinds 18-10-1995.

Beknopte karakterisering

Typologieherbergen
Datering18de eeuw

Beschrijving

Café zogenaamd In den Hert. Een weinig schuin ten opzichte van de straat ingeplante alleenstaande dorpsherberg.

Rechthoekig breedhuis van het type 18de-eeuws boerenhuis, zes traveeën van één bouwlaag onder zadeldak, thans kunstleien, boven de deur voorzien van een dakvenster met klokgevelbekroning. Verankerde, witgeschilderde bakstenen gevels op gepikte plint. Zuidoostelijk gerichte voorgevel met drie brede steekboogvensters met witgeschilderde tralies en houten kozijnen; luiken met hartvormige lichtopeningen. Lage korfboogvormige deur in zwart en groene rechthoekige omlijsting met oren. De gelijkaardig omlijste vroegere deuropening in de eerste travee werd deels gedicht tot een klein vierkant venster. Dakvenster met rechthoekig zolderluik in groengeschilderde omlijsting onder ovale oculus uitgespaard in de gemarkeerde top. Boven de deur, geschilderd herbergopschrift: "Café Den Hert/ Bij/ Dolf". Aflijnende architraaf en geprofileerde daklijst met hanggoot.

Interieur met behouden structuur, indeling en voornaamste elementen van een volkscafé. Toegang via een tochtportaal met binnendeur gevat in een bakstenen omlijsting; vaste zitbank tegen de zijwand. Gelagzaal met vloer van grijze tegels, balkenlaag en traditioneel vierdeurengeheel van achterdeur, opkamerdeur, kelderdeur en vroegere keukendeur. Kleine later aangebrachte schouw tegen schouwwand bekleed met verticale stroken blauwe en witte wandtegels met tafereeldecors en spin als hoekmotief, waarschijnlijk vroeger binnen een grote haard aangebracht. Keuken met bewaarde grote haard met bordenplank en gedichte bakoven.

  • Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • PLUIS J., De Nederlandse Tegel, decors en benamingen, 1570-1930, Leiden, 1997.

Bron: Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Laarne

Laarne (Laarne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.