Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 56-60, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Opvallende rij van drie burgerwoningen met gecementeerd en decoratief parement van 1912. Volgens de kadastrale gegevens wordt in 1858 het weiland verkaveld en in 1868 worden er in opdracht van A. Goddaer (koopman) drie woningen gebouwd. Volgens bouwplan van 1912 worden de woningen voorzien van een nieuw gecementeerd parement naar ontwerp van de Meense architect A. Welvaert. De cementering wordt uitgevoerd door het atelier van de gebroeders GUILMAIN zie inscriptie plint, gelegen te Menen. Deze rij van burgerwoningen is één van hun opvallendste en beste realisaties. Naar verluidt werd de huizenrij beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vermoedelijk werden in 1922 de parementen hersteld.

Drie enkelhuizen met opvallend eclectisch parement met elementen ontleend aan de art nouveau, het neoclassicisme en de renaissance. Nummers 58 en 60 behielden de oorspronkelijk opvallende rode kleur, nr. 56 werd witgeschilderd. Gecementeerde lijstgevels van elk drie traveeën en twee en een halve bouwlaag op plint van breuksteen met rechthoekige getraliede keldermonden. Horizontale gevelgeleding door de schijnvoegen, de muurbanden, de doorgetrokken onderdorpels van de bovenvensters en de aflijnende kroonlijst met eenvoudig hoofdgestel (of fries). Rechthoekige vensters met arduinen onderdorpels rustend op consoles. Rechthoekige borstwering met horizontale lijntjes waarvan de middelste beëindigd wordt door een bolmotief. Benedenvensters bekroond door eenvoudig entablement. Bij nummer 58 bijkomend bekroond door driehoekig fronton. Bovenvensters onder gebogen druiplijstje. Boogveld met florale motieven. Bovenste vensters ingeschreven in een 3/4 cirkel. Middelste huis sterk verticaal geaccentueerd door de lisenen rustend op console. Bij nummers 56 en 60 enkel aanwezig op de tweede bouwlaag. Het centrale huis, nummer 58, heeft op het bouwplan een attiek met gebogen fronton en datum.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: mutatieschetsen, Menen, 1868/schets 18 en 1912/schets 117.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: kadastrale legger, Menen, artikelnrs. 58, 1198, 1739 en 2260.
  • STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks A, nr. 1973.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stationsstraat

Stationsstraat (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.