Wapenarsenaal

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Vaubanstraat
Locatie Vaubanstraat 22, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Wapenarsenaal

Deze bescherming is geldig sinds 23-02-2001.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wapenarsenaal

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Vaubanstraat nr. 22. Voormalig wapenarsenaal, thans opslagplaats, beschermd als monument bij M.B. van 23 februari 2001. Militair gebouw opgetrokken tijdens het Hollandse bewind ca. 1820.

Dieper in gelegen en haaks op de straat ingeplant gebouw op rechthoekige plattegrond. Rode baksteenbouw onder zadeldak, oorspronkelijk aarden dakbedekking gestut door een verhoogde bakstenen borstwering cf. rechter zijgevel.

Recentere voorpuntgevel met schuifpoort. Vrijstaande achtergevel eveneens opgetrokken tot puntgevel. Rechter zijgevel voorzien van rondboognissen en rondboogpoort onder bakstenen strekken; laatstgenoemde voorzien van duimen.

Witbeschilderd bakstenen interieur van twee beuken van elk zeven traveeën onder bakstenen tongewelven geritmeerd door rondbogige scheibogen op pijlers. Zijgevels voorzien van rondboognissen onder bakstenen strekken, waarin analoge, kleinere nissen zijn verdiept; recente vensters. Rondboogpoorten o.m. één gedicht ter hoogte van vierde travee. Recente cementvloer. (Beschrijving gebaseerd op beschermingsdossier van 30 maart 2000)

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00469, W/01679.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vaubanstraat

Vaubanstraat (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.