erfgoedobject

Sint-Bavokerk

bouwkundig element
ID
56153
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56153

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Bavokerk
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Lauweplaats z.nr. St.-Bavokerk.

Georiënteerde driebeukige kerk, opgetrokken in neogotische stijl. Opgericht in 1877-1879 naar ontwerp van L. De Geyne (Kortrijk) ter vervanging van de voormalige middeleeuwse kerk die meer westwaarts gelegen was, afgebroken tussen 1880-1882. Voorheen kerk omgeven door kerkhof en muur. De muur werd afgebroken in 1940, thans parkeerplaats op ontruimd kerkhof. Kerk, deels omzoomd met kastanjebomen. Tuin met Mariagrotje, met klimop begroeid. Monument ter ere van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op het kerkplein.

De plattegrond ontvouwt: voorgeplaatste vierkante westtoren en driebeukig basilicaal schip van vier traveeën. Transept van één smalle travee met vlakke sluiting. Hoofdkoor van twee en halve travee en vijfzijdige sluiting, twee zijkoren. Sacristie, rechts van het koor.
Rode baksteenbouw met natuurstenen accenten. Houten kroonlijst steunend op stenen consoles. Schip, transept en koor onder leien zadeldaken, zijbeuken onder leien lessenaarsdaken. Leien toren met ingesnoerde spits, voorzien van torenuurwerk en windhaan.
Schip met afgepunte noordgevel met voorgeplaatst portaal met rechthoekige portaaldeur, geritmeerd door versneden steunberen in de zijbeuken en rondboogvensters. Vierkante westtoren van vier geledingen gemarkeerd door op elkaar gestelde versneden steunberen. Op de tweede geleding, beeld van de H. Bavo van 1879, vervaardigd door J. Gryson. Derde geleding met twee rondboogramen, vierde geleding met gekoppelde rondbogige galmgaten in een rondbogige omlijsting.

Interieur. Bepleisterde en beschilderde wanden, geritmeerd door spitsbogen op arduinen zuilen met knoppenkapiteel. Midden en zijbeuken voorzien van bepleisterd kruisribgewelf, uitstralend in koor. Natuurstenen vloer met kruismotief van witte marmer.

Mobilair.
Hoofdaltaar: neogotisch gebeeldhouwd retabel van 1890 vervaardigd door J. Vannieuwenhuyse (Brugge) met voorstelling van de vermenigvuldiging der broden en der vissen, calvarie en laatste avondmaal. Verguld en witgeschilderd houten tabernakel met de symbolen van de evangelisten.
Neogotische eikenhouten communiebank van 1891 vervaardigd door J. Vannieuwenhuyse (Brugge).
Glasramen met voorstellingen van O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, het Heilig Hart van Jezus, de Heilige Bavo en de Heilige Cecilia vervaardigd door J. Dobbelaere (Brugge) en gedateerd 1880.
Neogotisch eikenhouten koorgestoelte van ca. 1880 vervaardigd door C. Dejonghe. 19de-eeuwse eikenhouten koorbank.

ARCHIEF VIOE, PLANNENFONDS KCML, provincie West-Vlaanderen, Lauwe, St.-Bavokerk.

ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Menen, Brussel, 1976, p. 15.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Orgel parochiekerk Sint-Bavo

  • Is deel van
    Lauweplaats


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Bavokerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56153 (Geraadpleegd op )