erfgoedobject

De Groote Poort

bouwkundig element
ID
5621
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5621

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed De Groote Poort
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • omvat de aanduiding als beschermd monument De Groote Poort: arcade
    Deze bescherming is geldig sinds 08-06-1988

Beschrijving

Complex herenhuis dat uit drie vleugels rond een binnenplaats bestaat, en in kern opklimt tot de tweede helft van de 16de, en tot zijn huidige vorm werd aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw. Voorbouw van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). Neoclassicistische lijstgevel uit gedecapeerd baksteenmetselwerk met spaarzaam gebruik van zandsteen voor de sokkel en hoekblokken; de schaarse sporen van een traditionele kern zijn beperkt tot de eerste verdieping. Regelmatig ordonnantieschema opgebouwd uit naar boven toe verkleinende registers van rechthoekige vensters met hardstenen latei en lekdrempel. Barokportaal van blauwe hardsteen uit de eerste helft van de 17de eeuw in de rechter travee: geblokte rondboog met voluutsleutel, begrepen tussen twee geringde buikige zuilen op een geprofileerde sokkel en beëindigd met een Ionisch kapiteel en festoen. Hierop rusten de zware voluutconsoles van het balkon, voorzien van een neoclassicistische, smeedijzeren borstwering met een patroon van kruisende cirkels. Een klassiek hoofdgestel met architraaf en kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging

Binnenplaats met aan de noordzijde een hardstenen arcade van drie traveeën uit de tweede helft van de 16de eeuw, die uit drie geprofileerde rondbogen met sluitsteen bestaat, links en rechts opgevangen door halfronde korbelen en in het midden door twee Toscaanse zuilen met geprofileerd basement; Y-vormige ankers in de zwikken. Aan dezelfde kant, maar meer naar de straatzijde toe, bewaarde rechthoekige vensteromlijstingen van zandsteen met kwarthol geprofileerde dagkanten. Tweede bouwlaag met parement van bak- en zandsteen. Sporen van de vroegere bebouwing zoals ankers en druiplijsten in de overige muren.


Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 2018


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Groote Poort [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5621 (Geraadpleegd op 12-06-2021)