De Groote Poort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oever
Locatie Oever 21, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Groote Poort

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument De Groote Poort: arcade
gelegen te Oever 21 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 08-06-1988.

Beschrijving

Complex herenhuis dat uit drie vleugels rond een binnenplaats bestaat, en in kern opklimt tot de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw, en tot zijn huidige vorm werd aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw. Voorbouw van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). Neoclassicistische lijstgevel uit gedecapeerd baksteenmetselwerk met spaarzaam gebruik van zandsteen voor de sokkel en hoekblokken; de schaarse sporen van een traditionele kern zijn beperkt tot de eerste verdieping. Regelmatig ordonnantieschema opgebouwd uit naar boven toe verkleinende registers van rechthoekige vensters met hardstenen latei en lekdrempel. Prachtig barokportaal van blauwe hardsteen uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw in de rechter travee: geblokte rondboog met voluutsleutel, begrepen tussen twee geringde buikige zuilen op een geprofileerde sokkel en beëindigd met een Ionisch kapiteel en festoen. Hierop rusten de zware voluutconsoles van het balkon, voorzien van een neoclassicistische, smeedijzeren borstwering met een patroon van kruisende cirkels. Een klassiek hoofdgestel met architraaf en kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging

Binnenplaats met aan de noordzijde een hardstenen arcade van drie traveeën uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw, die uit drie geprofileerde rondbogen met sluitsteen bestaat, links en rechts opgevangen door halfronde korbelen en in het midden door twee Toscaanse zuilen met geprofileerd basement; Y-vormige ankers in de zwikken. Aan dezelfde kant, maar meer naar de straatzijde toe, bewaarde rechthoekige vensteromlijstingen van zandsteen met kwarthol geprofileerde dagkanten. Tweede bouwlaag met parement van bak- en zandsteen. Sporen van de vroegere bebouwing zoals ankers en druiplijsten in de overige muren.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Oever

Oever (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.